Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu Chrámu sv. Kozmu a Damiána v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Späť

Liturgický program 03.04.-09.04.2023

Liturgický program malý lipník

Pondelok 3. apríl

 

Svätý a veľký pondelok

Liturgia Vopred posvätených darov

Peter, Elena Šestakoví: + Mária, Peter

18:00

Utorok 4. apríl

 

Svätý a veľký utorok

Liturgia Vopred posvätených darov

 rod. Štefaňaková č. 152: + Filip, Katarína

18:00

Streda 5. apríl

 

Svätá a veľká streda

Liturgia Vopred posvätených darov

rod. Svistaková: + Mária /panychída/

18:00

Štvrtok 6. apríl

 

Svätý a veľký štvrtok

Veľká večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého + Strastí

* Ctiteľov Božského srdca Ježišovho a sv. ruženca

17:00

Piatok 7. apríl

Svätý a veľký piatok

Prikázaný sviatok !

Kráľovské hodinky

Veľká večiereň s uložením pláščenice

Zbierka: Boží hrob

07:30

 

15:00

Sobota 8. apríl

 

Svätá a veľká sobota

Jeruzalemská utiereň

 

Veľká večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého

+ Ctiteľov Božského srdca Ježišovho a sv. ruženca

07:30

 

16:00

Nedeľa 9. apríl

Svätá a veľká nedeľa Paschy

Utiereň vzkriesenia + požehnanie jedál

Za veriacich farnosti

Zbierka: Pre potreby chrámu

04:00

10:30

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 4123

Legnava: piatok – 17:00, nedeľa 06:00,                           Starina: piatok 13:30, nedeľa – 08:00

RSS (Otvorí sa v novom okne)
Ukazujem 1 - 5 z 20 výsledkov.
z 4