Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu farskej budovy v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Späť

Liturgický program 03.10.-09.10.2022

Liturgický program malý lipník

Pondelok 3. október

Svätý hieromučeník Dionýz Areopagita

rod. Varhoľová: + Štefan, Katarína, Peter, Anna

18:00

Utorok 4. október

 

Svätý hieromučeník Hierotej, aténsky biskup

Kravčaková: + Ján, Mária, Alexander, Ján, Mária, Štefan, Anna

Akatist k sv. Kozmovi a Damiánovi

18:00

Streda 5. október

Svätá mučenica Charitína

rod. Gajanová: + Viera /panychída/

18:00

Štvrtok 6. október

Svätý a slávny apoštol Tomáš

rod. Pjataková: *Tomáš, Andrea, Šimon, Marek, Lukáš

18:00

Piatok 7. október

Svätí mučeníci Sergej a Bakchus

* Ctiteľov Božského srdca Ježišovho a sv. ruženca

Eucharistická pobožnosť

18:00

Sobota 8. október

Prepodobná matka Pelágia

+ Ctiteľov Božského srdca Ježišovho a sv. ruženca

Moleben k Bohorodičke

07:30

Nedeľa 9. október

18.  nedeľa po Päťdesiatnici

Svätých otcov Siedmeho ekumenického snemu

Za veriacich farnosti

Zbierka: Pre potreby chrámu

10:30

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 4123

Legnava: štvrtok – 09:00, nedeľa – 09:00

Starina: pondelok – 16:00, nedeľa - 07:30

RSS (Otvorí sa v novom okne)
Ukazujem 1 - 5 z 20 výsledkov.
z 4