Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu Chrámu sv. Kozmu a Damiána v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Späť

Liturgický program 04.12.-10.12.2023

Liturgický program malý lipník

Pondelok 4. december

Svätá veľkomučenica Barbora

rod. Bratičáková: + Michaela ročná

17:30

Utorok 5. december

Prepodobný a bohonositeľný otec Sáva Posvätený

rod. Čandová: + Anna /panychída/

17:30

Streda 6. december

Svätý otec Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry

rod. Kuzmová: + Jozef

17:30

Štvrtok 7. december

Svätý otec Ambróz, milánsky biskup

rod. Kopčáková: + Ján /panychída/

Veľká večiereň s  lítiou

07:30

17:30

Piatok 8. december

Počatie Presvätej Bohorodičky svätou Annou

PRIKÁZANÝ SVIATOK!

Za veriacich farnosti

Myrovanie

17:30

Sobota 9. december

Prepodobný otec Patapios

rod. Haščinová: + Mária, Jozef, Anna, Michal, Katka, Ján a ostatní z rodiny

07:30

Nedeľa 10. december

28. nedeľa po Päťdesiatnici.

Za veriacich farnosti

Zbierka: Pre potreby chrámu

10:30

CSL

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 4123

Legnava: pondelok – 16:00, piatok – 09:00, nedeľa – 09:00

Starina: piatok – 15:00, nedeľa – 07:30

RSS (Otvorí sa v novom okne)
Ukazujem 1 - 5 z 20 výsledkov.
z 4