« Späť

Liturgický program 06.04.-12.04.2020

Liturgický program malý Lipník

Pondelok 6. apríl

Svätý a veľký pondelok

rod. Svistaková: + Helena Kozubová - ročná

17:00

Utorok 7. apríl

Svätý a veľký utorok

rod. Kovaľová: + Michal, Verona, Štefan, Peter a ostatní z rodiny

17:00

Streda 8. apríl

Svätá a veľká streda

+ Michal Hricko - týždňová

17:00

 

Štvrtok 9. apríl

 

Svätý a veľký štvrtok

Veľká večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého + Strastí

Ján a Mária Svistákoví: *Ján, Mária, Ľubica, Ján a Viera s rod., Iveta a Fero s rod., Mária a Milan s rod., Miro, Lucia, Markus

17:00

Piatok 10. apríl

Svätý a veľký piatok

 

Prikázaný sviatok!

Kráľovské hodinky

Veľká večiereň s uložením pláščenice

Prísny pôst!

07:30

 

15:00

 

Sobota 11. apríl

 

Svätá a veľká sobota

 Jeruzalemská utiereň

Veľká večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého

 rod. Bratičáková: *rod. Varcholová: Ján, Renáta, Richard, Cintija

07:00

 

 

16:00

Nedeľa 12. apríl

 

Svätá a veľká nedeľa Paschy

Utiereň vzkriesenia + požehnanie jedál

Za veriacich farnosti

Veľká večiereň

04:00

10:00

15:00

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 41 23