Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu Chrámu sv. Kozmu a Damiána v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Späť

Liturgický program 07.08.-13.08.2023

Liturgický program malý lipník

Pondelok 7. august

Svätý prepodobný mučeník Domécius

+ Ctiteľov Božského srdca Ježišovho a sv. ruženca

Moleben k Bohorodičke

18:00

Utorok 8. august

Svätý Emilián Vyznávač, kyzický biskup

rod. Pjataková č. 186: + Štefan, Mária, Štefan, Katarína, Alexander, Anna, Štefan, Helena /panychída/

18:00

Streda 9. august

Svätý apoštol Matej

rod. Bratičaková: *rod. Nemergutová

18:00

Štvrtok 10. august

Svätý mučeník a archidiakon Vavrinec

rod. Marinčinová: * Ema, Tamara, Matej, Nela, Janik, Mia, Melánia

18:00

Piatok 11. august

Svätý mučeník Euplos

rod. Čandová: *Michal, Helena, Michal

Moleben k bl.V. Hopkovi

18:00

Sobota 12. august

Svätí mučeníci Fótios a Anikét

rod. Štefaňaková: * Peter, Peter, Martin. s rod. Jana s rod.

Sviatosť manželstva

07:30

15:00

Nedeľa 13. august

11. nedeľa po Päťdesiatnici

Zakončenie sviatku Premenenie Pána

Za veriacich farnosti

Zbierka: Katechizácia a katolícke školy

10:30

SL

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 4123

Legnava: streda – 16:30, nedeľa – 09:00

Starina: štvrtok – 16:30, nedeľa – 09:00

RSS (Otvorí sa v novom okne)
Ukazujem 1 - 5 z 20 výsledkov.
z 4