Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu Chrámu sv. Kozmu a Damiána v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Späť

Liturgický program 08.02.-14.02.2021

Liturgický program malý Lipník

 

Pondelok 8. február

Svätý veľkomučeník Teodor Stratilát

+ Ctiteľov Božského srdca Ježišovho a sv. ruženca

17:00

Utorok 9. február

 Svätý mučeník Nikefor

rod. Marinčinová: + Jozef, Anna, Milan

17:00

Streda 10. február

Svätý mučeník Charalampes

rod. Lajčáková :  + Milan - ročná 

17:00

Štvrtok 11. február

Svätý hieromučeník Blažej, sebastejský biskup

rod. Sedláčková: + Helena Brunovská

17:00

Piatok 12. február

Svätý otec Meletios, antiochijský arcibiskup

rod. Svistáková: * Miroslav, Lucia, Markus

17:00

Sobota 13. február

 

Syropôstna sobota

rod. Haščáková: + Emília, Ladislav

07:30

Nedeľa 14. február

 

Syropôstna nedeľa

Za veriacich farnosti

10:30

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 4123

Sväté liturgie sa budú slúžiť bez účasti veriacich.