Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu Chrámu sv. Kozmu a Damiána v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Späť

Liturgický program 08.03.-14.03.2021

Liturgický program malý Lipník

 

Pondelok 8. marec

Prepodobná otec a vyznávač Teofylakt, nikomédijský biskup

+ Ctiteľov Božského srdca Ježišovho a sv. ruženca

17:00

Utorok 9. marec

 Štyridsiati svätí mučeníci zo Sebastey

rod. Šestáková: + Mária, Peter a ostatní z rodiny

17:00

Streda 10. marec

Svätí mučeník Kodrát a spoločníci

Liturgia vopred posvätených darov

rod. Čandová: + Martinka 

17:00

Štvrtok 11. marec

Svätý otec Sofronios, jeruzalemský paatriarcha

rod. Sedláčková: + Helena Brunovská

17:00

Piatok 12. marec

 

Prepodobný otec a vyznávač Teofan Sigriansky. Svätý otec Gregor Dialogos, rímsky pápež

Liturgia vopred posvätených darov

rod. Compeľová: *Ján, Helena, Kristína, Dominik

17:00

Sobota 13. marec

4. zádušná sobota

Za zosnulých farnosti

/panychída/

07:30

Nedeľa 14. marec

 

Nedeľa 4.týždňa Veľkého pôstu Pamiatka prepodobného Jána

Za veriacich farnosti

10:30

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 4123

Sväté liturgie sa budú slúžiť bez účasti veriacich.

Ak niekto cíti túžbu ísť na sv. spoveď, prijať eucharistiu alebo potrebuje sviatosť pomazania chorých, nech neváha mi zavolať a po vzájomnej dohode je možné individuálne vyslúžiť tieto sviatosti.