Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu farskej budovy v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Späť

Liturgický program 09.10.-15.10.2023

Liturgický program malý lipník

Pondelok 9. október

Svätý apoštol Jakub Alfejov

rod. Bratičáková: + Jozef, Verona

18:00

Utorok 10. október

Svätí mučeníci Eulampios a Eulampia

+ Ctiteľov Božského srdca Ježišovho a sv. ruženca

18:00

Streda 11. október

Svätý apoštol Filip, jeden zo siedmich diakonov

rod. Čandová: * Kristína, Dominik, Michal, Ivana s rod.

Moleben k bl. V. Hopkovi

18:00

Štvrtok 12. október

Svätí mučeníci Probus, Tarach a Andronik

rod. Mancalová: + rod. Marinčínová, Mancalová, Maľarčíková /panychída/

07:30

Piatok 13. október

Svätí mučeníci Karpos, Papyl a Agatonik

rod. Haščáková: + Verona      ročná

18:00

Sobota 14. október

Svätí mučeníci Nazarios, Gerbasios, Protasios, Celzius

Mária Kravčáková: + Peter, Mária, Anna, Peter, Anna, Juraj

07:30

Nedeľa 15. október

20. nedeľa po Päťdesiatnici

Za veriacich farnosti

10:30

CSL

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 4123

Legnava: utorok - 16:30, nedeľa – 09:00

Starina: streda - 16:30, nedeľa – 07:30

RSS (Otvorí sa v novom okne)
Ukazujem 1 - 5 z 20 výsledkov.
z 4