Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu Chrámu sv. Kozmu a Damiána v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Späť

Liturgický program 11.04.-17.04.2022

Liturgický program Malý lipník

Pondelok 11. apríl

Svätý a veľký pondelok

Svätá liturgia VPD

rod. Iľkovičová: + Mikuláš, Jaroslav

18:00

Utorok 12. apríl

 

Svätý a veľký utorok

Svätá liturgia VPD

Helena Marinčinová:               + Michal, Helena, Štefan, Mária a ostatní z rod. Marinčinovej a Belejovej                

18:00

Streda 13. apríl

Svätá a veľká streda

Svätá liturgia VPD

rod. Štefaňaková č. 152:         + Ján, Mária

18:00

Štvrtok 14. apríl

 

Svätý a veľký štvrtok

Veľká večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého + Strasti

rod. Petríková: *Renáta, Miro, Marián s rodinami

17:00

Piatok 15. apríl

Svätý a veľký piatok

PRIKÁZANÝ SVIATOK

Kráľovské hodinky

Veľká večiereň s uložením pláščenice

07:30

15:00

Sobota 16.apríl

 

Svätá a veľká sobota

Jeruzalemská utiereň

Veľká večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého

rod. Demjanová: *Jozef, Viera, Barbora, Peter

07:30

 

16:00

Nedeľa 17. apríl

Svätá a veľká nedeľa Paschy

Utiereň Vzkriesenia + požehnanie pokrmov

Za veriacich farnosti

04:00

10:30

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 4123

Legnava: piatok – 17:00, nedeľa- 06:00

Starina: piatok– 13:30,nedeľa- 08:00

RSS (Otvorí sa v novom okne)
Ukazujem 1 - 5 z 20 výsledkov.
z 4