Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu farskej budovy v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Späť

Liturgický program 13.11.-19.11.2023

Liturgický program malý lipník

Pondelok 13. november

Svätý otec Ján Zlatoústy, konštantínopolský arcibiskup

rod. Štefaňáková: + Viera

17:30

Utorok 14. november

 

Svätý a všechválny apoštol Filip

rod. Čandová: * Helena - 65 rokov

Moleben k bl. V. Hopkovi

17:30

Streda 15. november

Svätí mučeníci a vyznávači Gurias, Samónas a Habib

ZAČIATOK FILIPOVKY!

rod. Gneveková: + Ján, Katarína

17:30

Štvrtok 16. november

Svätý apoštol a evanjelista Matúš

František a Ľubomíra Šestákoví č. 165: + Katarína, Michal /panychída/

17:30

Piatok 17. november

Svätý otec Gregor Divotvorca, neocézarejský biskup

VOĽNICA

rod. Čandová: + Michal, Anna, Jozef

Moleben k bl. P.P. Gojdičovi

07:30

Sobota 18. november

Svätí mučeníci Platón a Roman

rod. Dudová: + Jozef, Anna /panychída/

07:30

Nedeľa 19. november

25. nedeľa po Päťdesiatnici.

Za veriacich farnosti

Zbierka: Seminár II.

10:30

SL

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 4123

Legnava: štvrtok – 10:00, nedeľa – 07:30

Starina: nedeľa – 09:00

RSS (Otvorí sa v novom okne)
Ukazujem 1 - 5 z 20 výsledkov.
z 4