Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu Chrámu sv. Kozmu a Damiána v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Späť

Liturgický program 14.12. - 20.12.2020

Liturgický program malý Lipník

Pondelok 14. december

Svätý mučeníci Tyrsos, Leukios, Filemon, Apollónios, Kallinik

rod. Haščáková: + Štefan, Mária, Alexander /panychída/

17:00

Utorok 15. december

 Svätý hieromučeník Eleuterios. Prepodobný otec Pavol z Lastry

rod. Lajčáková: + Milan

Moleben pred Narodením Pána

17:00

Streda 16. december

Svätý prorok Aggeus

 

rod. Dudová: + Jozef, Jozef

Moleben pred Narodením Pána

17:00

Štvrtok 17. december

 

Svätý prorok Daniel. Traja mládenci Ananiáš, Azariáš, Mízael

rod. Sedláčková : + Helena Brunovská

Moleben pred Narodením Pána

17:00

Piatok 18. december

 

Svätá mučeník Sebastián a spol.

rod. Bartková: + Zofia, Bogdan, Kazimír

Moleben pred Narodením Pána

17:00

Sobota 19. december

 

Svätý mučeník Bonifác

rod. Šestáková: + Katarína, Michal Gladišoví /panychída/

07:30

Nedeľa 20. december

 

 

 

 

Nedeľa svätých otcov

 

Katarína Tokarčíková: *Katarína, Iveta s rod., Viera s rod.

(veriaci nad 65 rokov)

 

rod. Kravčáková: *Mária s rodinou

 (veriaci do 65 rokov)

 

Za veriacich farnosti

 (rodiny s deťmi)

08:00

SL

09:30

SL

11:00

SL

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 4123

Legnava: utorok – 15:00, sobota – 18:00

Starina: štvrtok – 15:00, sobota – 16:30