Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu Chrámu sv. Kozmu a Damiána v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Späť

Liturgický program 15.03.-21.03.2021

Liturgický program malý Lipník

 

Pondelok 15. marec

Svätý mučeník Agapios a spol.

rod. Šestáková: + Katarína

17:00

Utorok 16. marec

 Svätí mučeníci Sabinus a Papas

František Kičura č. 106: + Ján, Mária a ostatní z rod. Čandovej

17:00

Streda 17. marec

Prepodobný otec Alexej, Boží človek

Liturgia vopred posvätených darov

Jozef, Viera Miklušoví:             + Anna, Helena 

17:00

Štvrtok 18. marec

Svätý otec Cyril, jeruzalemský arcibiskup

rod. Nová: * Ján, Mária

17:00

Piatok 19. marec

 

Svätí mučeníci Chryzant a Dária

Liturgia vopred posvätených darov

rod. Šviderská: + Jozef

17:00

Sobota 20. marec

Akatistová sobota

rod. Čandová: + Anna /panychída/

07:30

Nedeľa 21. marec

 

Nedeľa 5.týždňa Veľkého pôstu prepodobnej Márie Egyptskej

Za veriacich farnosti

10:30

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 4123

Sväté liturgie sa budú slúžiť bez účasti veriacich.

Ak niekto cíti túžbu ísť na sv. spoveď, prijať eucharistiu alebo potrebuje sviatosť pomazania chorých, nech neváha mi zavolať a po vzájomnej dohode je možné individuálne vyslúžiť tieto sviatosti.