Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu farskej budovy v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Späť

Liturgický program 15.05.-21.05.2023

Liturgický program malý lipník

Pondelok 15. máj

Prepodobný otec Pachomios Veľký

rod. Haščaková: + Verona

Moleben k Bohorodičke

18:00

Utorok 16. máj

Prepodobný otec Teodor Posvätený

rod. Bratičaková: + Ján

18:00

Streda 17. máj

Zakončenie Paschy

rod. Jozefa Martoňáka: + Štefan, Helena, Anna, Ján 

Veľká večiereň s lítiou

07:30

18:00

Štvrtok 18. máj

Nanebovstúpenie Pána

PRIKÁZANÝ SVIATOK!

Za veriacich farnosti

Myrovanie

18:00

Piatok 19. máj

Hieromučeník Patrik, pruský biskup a spoločníci

rod. Peter, Elena Šestakoví:        + Štefan Gladiš

18:00

Sobota 20. máj

Svätý mučeník Tallelaios

rod. Magerová: + Peter, Katarína, Mikuláš, Mária

Moleben k Bohorodičke

07:30

Nedeľa 21. máj

7. nedeľa po Pasche-              svätých otcov Prvého nicejského snemu

Za veriacich farnosti

Zbierka: Katolícke masmédia

10:30

SL

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 4123

Legnava: štvrtok - 09:30, nedeľa 07:30                            Starina: štvrtok - 15:30, nedeľa – 09:00

RSS (Otvorí sa v novom okne)
Ukazujem 1 - 5 z 20 výsledkov.
z 4