Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu Chrámu sv. Kozmu a Damiána v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Späť

Liturgický program 20.12.-26.12.2021

Liturgický program MALÝ LIPNÍK

Pondelok 20. december

Predprazdenstvo Narodenia Ježiša Krista

rod. Tyliščáková: + z rod. Tyliščákovej

Svätá spoveď

16:00

17:00

Utorok 21. december

Svätá mučenica Juliána

rod. Semberová : + Jozef , Karolína /ročná/

16:00

Streda 22. december

Svätá veľkomučenica Anastázia

rod. Magerová: + Mária

Moleben pred Narodením Pána

17:00

Štvrtok 23. december

Desiati svätí mučeníci z Kréty

rod. Štellmachová: + Michal, Mária Varhoľákoví

Moleben pred Narodením Pána

17:00

Piatok 24. december

 

 

Predvečer Kristovho narodenia

Prísny pôst!

Kráľovské hodinky

 

Veľká večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého

rod. Sedláčková: * František, Dáša, Adam

 

Veľké povečerie s lítiou

07:30

 

14:30

 

21:00

Sobota 25. december

 

 

 

 

Narodenie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

Myrovanie

 

Helena Marinčinová:               * Helena Mariničinová           s rodinou

(od č.d. 139 –  koniec obce)

 

rod. Jozefa Martoňáka :         * Jozef, Anna, Jana

(od č. d.89 – po č.d. 138)

 

Za veriacich farnosti

(začiatok obce – po č.d. 83)

 

Veľká večiereň

08:00

SL

 

09:30

SL

 

11:00

SL

17:00

Nedeľa 26. december

 

 

 

 

Nedeľa po Kristovom Narodení

Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke

 

Za veriacich farnosti

(začiatok obce – po č.d. 83)

 

rod. Štefaňáková č. 152:         * Ján, Mária s rodinou

(od č.d. 139 –  koniec obce)

 

rod. Miklušová: * Patrik, Veronika, Leonard

(od č. d.89 – po č.d. 138)

 

Veľká večiereň

08:30

SL

 

09:45

SL

11:00

SL

 

17:00

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 4123

Legnava: sobota – 12:30, nedeľa 07:15

Starina: piatok – 19:30

Po všetkých svätých liturgiách je možné prísť na spoveď alebo sväté prijímanie.

 

 

RSS (Otvorí sa v novom okne)
Ukazujem 1 - 5 z 20 výsledkov.
z 4