Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu Chrámu sv. Kozmu a Damiána v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Späť

Liturgický program 22.02.-28.02.2021

Liturgický program malý Lipník

 

Pondelok 22. február

Nájdenie úctyhodných pozostatkov sv. mučeníkov v Eugéniu

rod. Haščinová: + Pavol, Alžbeta a ostatní z rodiny Kubašovskej

17:00

Utorok 23. február

 Svätí hieromučeník Polykarp, smyrniansky biskup

rod. Vasilíková: *Milan a Mária Vasilíkoví

17:00

Streda 24. február

Prvé a druhé májdenie úctyhodnej hlavy svätého Jána Krstiteľa

Liturgia vopred posvätených darov

Helena Marinčinová: + Mária, Michal, Helena, Štefan   

17:00

Štvrtok 25. február

Svätý otec Taras, konštantínopolský arcibiskup

rod. Kseňáková: * Viera

17:00

Piatok 26. február

 

Svätý otec Porfyrios, gazský biskup

Liturgia vopred posvätených darov

 rod. Čandová č. 103: + Ján a Mária Miklušoví

17:00

Sobota 27. február

2. zádušná sobota

Za zosnulých farnosti

/panychída/

07:30

Nedeľa 28. február

 

Nedeľa 2.týždňa Veľkého pôstu

Za veriacich farnosti

10:30

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 4123

Sväté liturgie sa budú slúžiť bez účasti veriacich.