Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu Chrámu sv. Kozmu a Damiána v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Späť

Liturgický program 23.05.-29.05.2022

Liturgický program Malý lipník

Pondelok 23. máj

Prepodobný otec a vyznávač Michal, synadský biskup

rod. Miklušová: + Ingrid, Karolína, Ján a ostatní z rod. Miklušovej

18:00

Utorok 24. máj

Prepodobný otec Simeon z Obdivuhodného vrchu

rod. Bratičaková: + Michal, Mária a ostatní z rod. Bratičákovej

Moleben k sv. Jozefovi

18:00

Streda 25. máj

 

Zakončenie Paschy

rod. Haščinová: + Alexander, Mária a ostatní z rod. Haščinovej a Šestákovej

 

Veľká večiereň s lítiou

07:30

 

18:00

Štvrtok 26. máj

Nanebovstúpenie Pána

PRIKÁZANÝ SVIATOK

Za veriacich farnosti

Myrovanie

18:00

Piatok 27. máj

Svätý hieromučeník Terapont

rod. Haščaková č. 7: + Štefan, Alexander, Mária, Anna /panychída/

17:00

Sobota 28.máj

Prepodobný otec Nikita, chalcedónsky biskup

rod. Čandová: + Anna Tatarová

07:30

Nedeľa 29. máj

7. nedeľa po Pasche- svätých otcov 1. nicejského snemu

Za veriacich farnosti

Zbierka: Katolícke masmédia

08:00

CSL

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 4123

Legnava: utorok – 16:30, štvrtok – 10:00, sobota- 18:00

Starina: štvrtok -16:30, piatok – 18:30, sobota- 16:30

 

RSS (Otvorí sa v novom okne)
Ukazujem 1 - 5 z 20 výsledkov.
z 4