Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu Chrámu sv. Kozmu a Damiána v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Späť

Liturgický program 24.07.-30.07.2023

Liturgický program malý lipník

Pondelok 24. júl

Svätí mučeníci Boris a Gleb

rod. Bratičaková: * rod. Varcholová: Ján, Renáta, Richard, Cintija

18:00

Utorok 25. júl

Zosnutie svätej Anny, matky Presvätej Bohorodičky

rod. Barnovská: *Mária - 70 rokov

18:00

Streda 26. júl

Svätý hieromučeník Hermolaos a spoločníci

rod. Kuzmová: + Mária

Moleben k sv. Kozmovi a Damiánovi

18:00

Štvrtok 27. júl

Svätý veľkomučeník a uzdravovateľ Panteleimón

Ľubica Svistaková: + Štefan, Mária, Jozef, Štefan, Mária /panychída/

18:00

Piatok 28. júl

Svätí apoštoli a diakoni Prochor, Nikanor, Parmenas

rod. Pjataková č. 186: *Ján, Mária, Patrícia, Gabriel

18:00

Sobota 29. júl

Svätý mučeník Kallinik

rod. Iľkovičová: + Mária, Mikuláš, Štefan, Anna a os. z rodiny

07:30

Nedeľa 30. júl

9. nedeľa po Päťdesiatnici

Za veriacich farnosti

10:30

SL

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 4123

Legnava: štvrtok – 16:30, nedeľa – 09:00

Starina: piatok – 16:30, nedeľa – 07:30

RSS (Otvorí sa v novom okne)
Ukazujem 1 - 5 z 20 výsledkov.
z 4