Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu Chrámu sv. Kozmu a Damiána v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Späť

Liturgický program 27.02.-05.03.2023

Liturgický program malý lipník

Pondelok 27. február

Prepodobný otec a vytnávač Prokop Dekapolita

rod. Štefaňaková: + Michal, Verona, Veronika

Veľkopôstny moleben

17:30

Utorok 28. február

Prepodobný otec a vyznávač Bazil, Prokopov spoluaskéta

František a Ľuba Šestakoví:    * Peter, Zuzana, Saul, Noel, Jasmina

17:30

Streda 1. marec

Svätá prepodobná múčenica Eudokia

Liturgia Vopred posvätených darov

Helena Marinčinová: *Helena s rod.

17:30

Štvrtok 2. marec

Svätý hieromučeník Teodot kerynejský biskup

rod. Miklušová: * Jozef, Viera

Moleben k sv. Jozefovi

17:30

Piatok 3. marec

 

Svätí mučeníci Eutropios a spoločníci Kleonik a Bazilisk

Liturgia Vopred posvätených darov

* Ctiteľov Božského srdca Ježišovho a sv. ruženca

Eucharistická pobožnosť

17:30

Sobota 4. marec

2.zádušná sobota

+ zosnulí farnosti /panychída/

07:30

Nedeľa 5. marec

Nedeľa 2. týždňa Veľkého pôstu

Za veriacich farnosti

Zbierka: Pre potreby chrámu

10:30

CSL

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 4123

Legnava: nedeľa – 09:00,

Starina: štvrtok – 15:30, nedeľa – 07:30

RSS (Otvorí sa v novom okne)
Ukazujem 1 - 5 z 20 výsledkov.
z 4