« Späť

Liturgický program 28.09. - 04.10.2020

Liturgický program malý Lipník

 

Pondelok 28.september

Náš prepodobný otec a vyznávač Charitón

rod. Iľkovičová: + Mikuláš, Anna, Štefan a ostatní z rod.

Moleben k Božskému srdcu

18:00

Utorok 29. september

 Náš prepodobný otec Kyriak Pustovník

rod. Bartková: + Milan

18:00

Streda 30. september

Svätý hieromučeník Gregor, biskup Veľkého Arménska

rod. Iľkovičová: + Michal, Mária, Anna a ostatní z rod. Čandovej

18:00

Štvrtok 1. október

 

Presvätá Bohorodička Ochrankyňa

rod. Miklušová: * Jozef, Viera, Barbora, Veronika, Patrik

Myrovanie

18:00

Piatok 2. október

 

Svätý hieromučeník Cyprián

*Ctiteľov Božského srdca Ježišovho a sv. ruženca

Eucharistická pobožnosť

18:00

Sobota 3. október

 

Svätý hieromučeník Dionýz Areopagita

+ Ctiteľov Božského srdca Ježišovho a sv. ruženca

Moleben k Bohorodičke

07:30

Nedeľa 4. október

 

 

 

18. nedeľa po Päťdesiatnici

Za veriacich farnosti

 

rod. Čandová č. 130: *Renáta, Júlia, Gabriela s rodinami

Zbierka: Dobročinné diela Svätého Otca

08:00

 

11:00

CSL

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 41 23

Legnava: pondelok – 15:30, štvrtok - 10:00, sobota – 17:00

Starina: utorok – 15:30,  štvrtok – 16:30, nedeľa – 09:30