« Späť

Liturgický program 29.06.-05.07.2020

Liturgický program malý Lipník

 

Pondelok 29. jún

Svätí, slávni a všechválni najvyšší apoštoli Peter a Pavol

Prikázaný sviatok!

/Myrovanie/

18:00

Utorok 30. jún

Zbor svätých, slávnych a všechválnych dvanástich apoštolov

rod. Vránová: * Vlastimil, Martina, Benjamín, Nadin

Akatist k sv. Kozmovi a Damiánovi

18:00

Streda 1. júl

 

Svätí nezištníci a divotvorcovia Kozma a Damián

rod. Kundisová: * Jozef, Helena, Slavo s rod., Jozef s rod.

Akatist k sv. Kozmovi a Damiánovi

18:00

Štvrtok 2. júl

 

Uloženie úctyhodného rúcha našej Presvätej  Vládkyne a Bohorodičky v Blachernách

Michal Pjatak: * Michal, Anna, Tomáš, František s rodinami

Akatist k sv. Kozmovi a Damiánovi

18:00

Piatok 3. júl

 

Svätý mučeník Hyacint

*Ctiteľov Božského srdca Ježišovho a sv. ruženca

Eucharistická pobožnosť

18:00

Sobota 4. júl

 

Náš otec svätý Andrej, krétsky arcibiskup

+ Ctiteľov Božského srdca Ježišovho a sv. ruženca

07:30

Nedeľa 5. júl

 

5. nedeľa po Päťdesiatnici

Svätý ruženec

 ODUSTOVÁ SLÁVNOSŤ       

Myrovanie

09:45

10:30

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 41 23

Legnava: pondelok – 14:30, štvrtok -15:30,  nedeľa – 07:00

Starina: pondelok – 16:00, streda- 15:30,  nedeľa – 08:30