Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu Chrámu sv. Kozmu a Damiána v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Späť

Liturgický program 31.05.-06.06.2021

Liturgický program malý Lipník

Pondelok 31. máj

 

Svätý apoštol Hermas

rod. Brunovská: + Valent, Margita, Ján a ostatní z rod.

Moleben k Bohorodičke

18:00

Utorok 1. jún

 Svätý mučeník Justín Filozof a spoločníci

rod. Vasilíková: + Ján, Ján, Mária, Milan, Jozef, Štefan, Júlia, Júlia, Peter

18:00

Streda 2. jún

Svätý otec Nikefor Vyznávač, konštantínopolský patriarcha

rod. Iľkovičová: *Mária

Moleben k svätému Jozefovi

18:00

Štvrtok 3. jún

Slávnostná poklona prečistým tajomstvám tela a krvi Krista

*Ctiteľov Božského srdca Ježišovho a sv. ruženca

Mária Kičurová:  *Jozef

08:00

18:00

Piatok 4. jún

Svätý Metrofanes, konštantínopolský patriarcha

+ Ctiteľov Božského srdca Ježišovho a sv. ruženca

18:00

Sobota 5. jún

Svätý hieromučeník Dorotej, týrsky biskup

rod. Svistáková: * Tamarka

S platnosťou na nedeľu

Zbierka pre potreby chrámu

18:00

Nedeľa 6. jún

2.Nedeľa po Päťdesiatici

rod. Šestáková č. 95: *Helena, Dušan, Jozef, Jakub

Za veriacich farnosti

Zbierka pre potreby chrámu

09:00

 

10:30

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 4123

Na svätej liturgii sa môže zúčastniť 6 ľudí z rodiny na ktorých úmysel sa slúži. Do počtu sa totiž nepočítajú kňaz, kantor a cerkovník. Ostatní veriaci môžu zostať vonku.

RSS (Otvorí sa v novom okne)
Ukazujem 1 - 5 z 20 výsledkov.
z 4