Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu farskej budovy v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Späť

Liturgický prrogram 25.03.-31.03.2024

Liturgický program malý lipník

Pondelok 25. marec

Zvestovanie Presvätej Bohorodičke

PRIKÁZANÝ SVIATOK!

Za veriacich farnosti

Myrovanie

17:30

Utorok 26. marec

Svätý a veľký utorok

Liturgia VPD

rod. Magerová: *Ivan, Alena, Alexandra, Veronika

17:30

Streda 27. marec

Svätá a veľká streda

Liturgia VPD

rod. Čandová č. 128: *Michal, Mária, Michal, Ľuboš

17:30

Štvrtok 28. marec

Svätý a veľký štvrtok

Veľká večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého + Strastí

17:00

Piatok 29. marec

Svätý a veľký piatok

PRIKÁZANÝ SVIATOK!

Prísny pôst!

 Kráľovské hodinky

 

Veľká večiereň s uložením pláščenice

Zbierka: Boží hrob

07:30

 

15:00

Sobota 30. marec

Svätá a veľká sobota

Jeruzalemská utiereň

 

Veľká večiereň s liturgiou     sv. Bazila Veľkého

07:30

 

16:00

Nedeľa 31. marec

 

Svätá a veľká nedeľa Paschy

Utiereň vzkriesenia + požehnanie jedál

 

Za veriacich farnosti

04:00

 

10:30

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 4123

Legnava: pondelok - 11:00, piatok – 17:00, nedeľa – 06:00

Starina: pondelok – 15:00, piatok – 13:30, nedeľa – 08:00

RSS (Otvorí sa v novom okne)
Ukazujem 1 - 5 z 20 výsledkov.
z 4