Blogy

P R O G R A M   B O H O S L U Ž I E B

farnosti  Tichý Potok od  25.9.2023  do  1.10.2023

PONDELOK

18,00 HOD.

       ďak. za Andreja Lileka

UTOROK

18,00 HOD.

       za + Máriou Semančíkovou a rodičmi Štefanom a Máriou

STREDA

18,00 hod.

       rod. Hromjakovej 120

       za + Mikulášom, Máriou, Mikulášom, Máriou, Pavlom

ŠTVRTOK

18,00 hod.

       rod. Semančíkovej 63

       za ZBP rodiny

PIATOK 

18,00 hod.

       rod. Čarákovej

       za ZBP Petra s rod.

SOBOTA

8,00 hod.

       rod. Hromjakovej 41

      za + rod. Hromjakovej a Kotuličovej

NEDEĽA

18. po ZSD

sviatok Presvätej Bohorodičky Ochrankyne

Sv. Liturgia /CSL/ s myrovaním - 10,00 hod.