Blogy

P R O G R A M   B O H O S L U Ž I E B

farnosti  Tichý Potok od  30.1.2023  do  5.2.2023

PONDELOK

17,00 HOD.

 sviatok Troch Svätiteľov

sv. Liturgia – 17,00 hod.

UTOROK

17,00 HOD.

       za + Michalom Segiňákom

STREDA

17,00 hod.

       rod. Dudovej 136

       za + Jánom, Máriou, Jurajom

ŠTVRTOK

17,00 hod.

       sviatok Stretnutie Pána

sv. Liturgia s myrovaním a posv. sviec – 17,00 hod.

PRVÝ PIATOK 

17,00 hod. 

 spoveď chorých od 8,00 hod.;       spoveď v chráme od 16,00 hod.

       za ZBP členov sv. ruženca + Eucharistická pobožnosť

SOBOTA

8,00 hod.


       rod. Bilekovej 32

       za + Štefanom, Máriou, Annou, Mikulášom, Annou

NEDEĽA

o márnotratnom synovi

zbierka na Podporný fond

sv. Liturgia /SL/ - 10,00 hod.