Blog

« Späť

Príprava birmovancov vo farnosti

Ponúkam vám videoprednášku sestry Faustíny OSF, v ktorej hovorí o práci s birmovancami vo farnosti Nová Baňa. Prednáška odznela na celoslovenskom seminári o farskej katechéze v Badíne.

Viac podobných prednášok nájdete na stránke Diecézneho katechetsického úradu Spišskej diecézy www.dkuspis.sk