Blog

« Späť

Svätý Martin, muž lásky, obety a viery /katechetické námety na Rok sv. Martina/

Svätý Martin, muž lásky, obety a viery /katechetické námety na Rok sv. Martina/

V sobotu 21.1.2017 sa z príležitosti slávenia Jubilejného roka sv. Martina uskutočnila púť spišskonovoveského dekanátu do katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule. Príhovor predniesol duchovný otec Marián Sivoň, správca farnosti v Letanovciach.

Súviciace témy:

Interaktívne cvičenia /Sv. Martin/

Svätý Martin, ochranca chudobných /katechéza/

Manuál k Jubilejnému roku sv. Martina

Meditácia obrazu – Martin z Tours

Stretnutie s ľuďmi povolanými Bohom /katechéza/

Logo na Jubilejný Rok sv. Martina

Keď sa s láskou delím – skutky milosrdenstva sv. Martina /katechéza/

Pracovné listy - Sv. Martin z Tours, biskup

Práca s obrázkom - sv. Martin

Život svätého Martina podľa obrazov /katechéza/

Meditácia obrazu - sv. Martin

Milosrdný samaritán v živote sv. Martina /katechéza/

Zdroj: www.dkuspis.sk