Blogy

« Späť

Liek na slabú vieru

Liek na slabú vieru

Podľa Tolkiena

Možno už nepoznáme Shakespeara, zato však stále podrobnejšie Rowlingovú a Tolkiena. Toho druhého menovaného snáď možno zaradiť medzi hodnoverných autorov. V jednom zo svojich výrokov ponúka aj liek na chabú vieru.

,,Jediným liekom na oslabenú a upadajúcu vieru je sväté prijímanie. Aj keď je ono samo osebe vždy dokonalé, úplné a nenarušiteľné, jeho pôsobenie nie je úplné a raz navždy v každom z nás. Podobne ako úkony viery, musí byť sústavné a musí rásť cvikom.

Frekvencia tu prináša najväčšie účinky.

Sedemkrát za týždeň je viac, než sedemkrát s prestávkami.

Mohol by som to odporučiť ako také cvičenie (žiaľ, je to dnes až príliš dostupná2017 príležitosť): chodievajte na sväté príjímanie v okolnostiach, ktoré sa priečia vášmu gustu. Vyberte si huhňajúceho a brblajúceho kňaza, alebo nafúkaného, alebo neohrabaného. Vyberte si kostol plný malomeštiakov, nevychovaných decák – produktov katolíckych škôl, ktoré len čo sa otvorí svätostánok, uhniezdia sa a začnú zívať – nezahalené a zafúľané decká, ženy v nohaviciach, s neupravenými a nezahalenými vlasmi. Choďte spolu s nimi na sväté prijímanie (a modlite sa za nich).

Bude to také isté (alebo aj lepšie), ako svätá omša, ktorú nádherne slúži už na pohľad svätý muž, na ktorej sa zúčastňuje len niekoľko zbožných a dobre oblečených veriacich.“

 

Citát z The Philosophy of Tolkien: The Worldview Behind The Lord of the Rings, strana 219.

http://www.amazon.com/Philosophy-Tolkien-Worldview-Behind-Rings/dp/1586170252

Ilustračné foto:

http://www.catholic.com/blog/matt-fradd/jrr-tolkien-three-amazing-quotes

Autor článku - p. Cyril Śebo z 26. 4. 2013 na stránkach Postoy

Zdroj: http://www.postoy.sk/node/4181

 

Keby sme rozumeli, KTO je Eucharistia... Keby sme vedeli prijať jeho uzdravujúcu moc... Koľkí by zrazu ožili nie len vo  viere, koľkí by zrazu vnímali Krista a jeho prítomnosť... Keby sme vedeli konať modlitbu, akonás učil Ježiš, ktorá oživí vieru brata a uzdraví jeho rany...

 

Koľkí z nás by sa stali skutočnými kresťanmi, ktorým dal Boh moc uzdravovať a hlásať Evanjelium.

+