Blogy

« Späť

Môj život - nádherné dobrodružstvo

Môj život - nádherné dobrodružstvo

Každý z nás je Boží originál. Ty, ja - máme poslanie. Tak, ako sme. Život je dobrodružstvo.

Môj život je darom Boha. Všetko to, čo mi dal je moji darom. Rodina, do ktorej som sa narodila,  so všetkým, čo sa v nej počas môjho života udialo a naďalej deje. Moja maminka, môj otecko, moji súrodenci. Všetko. Krásne, dobré ale aj menej pekné a nie skutočne dobré. Ťažké, smutné a náročné nevynímajúc. To zo sebou nesie život každého človeka. Dobré a krásne som si zadefinovala ako dary od Boha. Nedobré a ťažké sa mi stalo skrze vieru v Boha výzvou a úlohou. Vzala som to osobne. Je na mne, čo z tým urobím, čo dovolím, aby z toho Boh urobil.

Zavčasu som sa naučila, neviniť iných z toho, čo je na mojom osobnom konte v mínuse. To znamená, že moje sú neúspechy, moje sú nezdary a moje sú následky mojej nesprávnej voľby. Nie sú ja. Moje ja je v Božích rukách a môže sa tvarovať aj s tým všetkým mínusovým na krásnu a dobrú stavbu. Niektoré, mnohé sa podarilo s úspechom, iné, mnohé nie. Všetko sa mi stalo stavebným materiálom môjho života, na ktorom Boh a ja stále pracujeme. Je to krásne a náročné, je to dobrodružstvomôjho života, ktoré je moje a je Božie. Patrí sem všetko,čo som zažila v mojej rodine, moje detstvo, moje mladé roky, dozrievanie, kedy som začala myslieť inak ako moji rodičia. Patria sem moje zranenia, ktoré som utŕžila doma, od najbližších, vtedy veľmi trpké a bolestné. Boh ich premieňal na perly. Nie naraz, nie okamžite. Bolo to vždy až po čase, vtedy,  keď so vďaka Jemu porozumela, čo s tým môžem, mám a musím urobiť JA. Potom konal ON. Krásne je, keď mi Boh zotiera slzy a ukazuje mi nový smer. Robí to stále. Robí to dnes s takou láskou, ako počas mojich mladých liet. Môj život s Ním je nádherné dobrodružstvo. Ďakujem Bohu za všetko, čo vykonal a naďalej koná v mojom živote. Ďakujem za to, čo naučil On a za to, učí konať mňa.

heart

TY

Ty si Boží originál. Či si sa narodil/a do rodiny alebo si vyrastal/ bez nej, či ťa matka milovala alebo si matku nepoznal/a. Je jedno, či si mladý/á, či máš už rôčkov zopár, je jedno, či si žena či muž. Nie je dôležité, že si Bohu uveril/už v detstve, alebo až prednedávnom. Boh má s každým človekom nádherný plán. je iba TVOJ. Môžeš na ňom pracovať iba TY a BOH. Iní ľudia sú smerovky, pomôcky alebo aj vzácne drahokamy na tvojej ceste s Bohom.

Neúspechy musia byť, inak by sme sa veľa nenaučili. Bolesť je znakom toho, že máš citlivé srdce. Aj ona ťa mnohému naučí. Dôležité je,  hovoriť o nich Bohu. Dôležité je, netrápiť sa pre ne ale vziať ich do rúk a niečo s nimi urobiť. Sú stavebným materiálom. S Bohom môžeš TY z nich urobiť nové a dobré. Ak nevieš, čo, daj ich Bohu. On vie, ako ti môže pomôcť na tvojej stavbe, aby si do nej vložil/a správne kamene.

Všetko dobré a krásne je od Boha. Sú to dary pre teba. To, čo si nedostal/a, nemal/a a čo ešte nemáš, to sú tvoje výzvy a tvoje úlohy. Predpokladám, že veríš Bohu, potom vieš, že ťa nekonečne miluje a vieš, že z jeho ruky vychádza iba dobré a krásne. To, čo také nie je, veci a ľudia, ktorí sú okolo teba, všetko je tvoj stavebný materiál. Je na tebe, čo s tým za pomoci Boha urobíš. Ty si aktér, ty si konateľ/ka. Boh je Otec, ktorý urobí všetko pre teba, urobí všetko pre to, aby tvoja stavba (TY) bola krásna, dobrá a pevná. Aby si v nej a s ňou mohol/mohla žiť život plný a úžasný! Je to tvoje nádherné aj ťažké dobrodružstvo života, kde je s tebou Boh a On ti už teraz zotiera slzy z očí a ukazuje ti, kde svieti slnko jeho lásky. On ti dáva a dá ľudí aj veci, dá ti seba a dá ti všetko na svete, čo ťa poteší a naplní dobrom, krásou  a radosťou, aby si mohol/mohla stavať tvoj život s Ním. On z teba s tvojou pomocou urobí drahokam nevídanej krásy a hodnoty  - On z teba robí úžasného človeka!

Nech ťa žehná Pán a nech ťa vedie na tvojich cestách! Amen!

+

Život je dobrodružstvo

Sme v ňom my. Som tu ja, je tu môj Boh a si tu TY.

Sme v ňom každý osobne, s Bohom; a sme s tým dobrodružstvom života navzájom spojení (viac alebo menej osobne) ja, ty a Boh s nami. Nikto z nás s tým svojim osobným nie je sám. Budujeme seba, budujeme jeden druhého.

Máme talenty. máme dary. Mnohé dary, krásne a vzácne. Máme VŠETKO, čo potrebujeme k životu. Sú tu drahé kamienky, drahé kamene, sú tu aj polená a prach. Hľadajme naše talenty, rozmnožme ich! Hľadajme naše dary! Sú jedinečné veľmi osobné! Pozerajme na tie vzácne, dobré a hodnotné, z nich stavajme. Premieňajme polená a uhoľný prach s Bohom na zlato! Ujímajme sa úloh a vezmime si výzvy, ktoré sa nám ukazujú. Boh nám vždy pomôže všetky dobre zmajstrovať. Nehľaďme dlho tam, kde kladieme naše neúspechy a pády. Sú minulosťou. Boli kameňmi na našej stavbe.

 

Život s Bohom a s ľuďmi, ako si ty a ja je úžasné dobrodružstvo. Sú v ňom dni slnečné a krásne, sú aj tie zamračené, uplakané a bolestné. VŠETKO môžeme premieňať na zlato. Boh, ty, ja - my. Každý z nás sám a spolu to môžeme urobiť!

 

+

PS: DOBRODRUŽSTVO - - - Dobro - združené...  ---- veľa dobra, a aj dobro spoločné... spolu... ----veľa dobra spoločne, spoločného :o)

Dobrodružstvo života - je život plný nečakaných vecí, stretnutí, ľudí, udalostí, dobra a krásy, a aj prítomnosť zla a bojov s nim. Prichádzajú a odchádzajú a znova prichádzajú nové a iné... Krásne nie?

smiley

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Ďakujem.
Pomenovala si veci správnym menom. Áno, všetko to ťažké má slúžiť na dobré - na náš rast. Len to odovzdať Bohu a podľa Jeho plánu budovať svoj dom. Aj s ťažkosťami a bolesťami aj z ťažkostí a bolestí... Ďakujem. Ďakujem za všetko, čo mi dáva. Ďakujem za všetkých ľudí, ktorých poslal do môjho života. Ďakujem.
Odoslané 13.5.2013 16:53.