Blogy

« Späť

Malomocenstvo ešte stále existuje

Malomocenstvo ešte stále existuje

Napriek medicíne a high tech možnostiam, vedeckým výskumom a experimentom. Napriek tomu, že človek - lekári a biológovia experimentujú na "tvorbe" nového života. Napriek tomu zomierajú ľudia na ochorenia, na ktoré niet liekov. Nie je to náhoda. Nie Boh dáva utrpenie, ale človek pre zlobu srdca koná neprávosť voči bratovi, spôsobuje inému utrpenie, biedu a smrť.

 

V súčasnosti je výskum a veda na vysokej úrovni.

Existujú mnohé ochorenia, na ktoré aj dnes zomierajú ľudia.

 

Nie je to náhoda.

 

Malomocenstvo - lepra je jedným z nich a existuje aj dnes.

Dnes by človek mohol byť v pokušení myslieť si, že musí byť liek na všetko. 

Malomocenstvo sa spomína viackrát v Písme svätom a dnes vieme, že existovalo už v období pred príchodom Krista. V starom Egypte a v Grécku... 

Nie je náhoda, že toto ochorenie malomocenstva sa spomína v súvislosti s hriechom. Ukazujú to biblické príbehy, kde sa píše o uzdravení z malomocenstva.  - Nemám na mysli tresty, v minulosti nesprávne chápané. Dnes vieme, že malomocenstvo zasahuje dušu človeka. Hriech je malomocenstvom duše. Je neviditeľný (je viditeľným, ak sa "ochorenie" rozrástlo a už ho nemožno ukryť). Písmo hovorí o ochorení vojenského veliteľa Aramejského kráľa menom Náman,  ktorého upozornilo dievčatko - slúžka, na možnosť rady proroka, ktorý by určite mohol pomôcť, lebo je to muž Boží. Náman bol napokon uzdravený. Hovorí aj  o nevere a klamstve Elizeovho sluhu Gieziho..., ktorý napokon ochorel na malomocenstvo.

2Kr5, 1-27;

Nie je náhodou,

- že ochorel vážený muž, o ktorom sa nehovorí, že by konal neprávosť...,

- že mu o prorokovi, o Bohu a možnom uzdravení hovorí slúžka, dievčatko,

- že nakoniec ochorie na malomocenstvo sluha proroka pre osobný hriech...

 

Zaujala ma súvislosť tohto strašného ochorenia s hriechom.

Nie je to náhoda. Je to výzva pre nás.

Nemôžeme sa dívať a nič neurobiť. Nemôžeme to vedieť a nič neurobiť. MY máme niečo urobiť!

Ochorenie je neviditeľné veľmi dlhú dobu - aj 10 a viac rokov!

Ešte neviditeľné ochorenie je už vysoko infekčné. Keď sa objavia príznaky, ochorenie je v ťažko pokročilom štádiu. Toto ochorenie si človek nespôsobí sám! Postihuje IBA CHUDOBNÝCH ľudí! Dnes je liečba možná. Následky tohoto ochorenia zostanú po celý život.

Najskôr sú to len fľaky na koži, neskôr sú poškodenia kože vážne a rozširujú sa po celom tele. Postihujú povrch kože na tvári, končatinách, a neskôr zasiahnu celé telo. Človek stráca citlivosť, pri poraneniach (nie je chránený pocitmi) sa ďalej infikuje, ochorenie sa zhoršuje. telo je napádané aj mnohými infekciami v dôsledku poranení. Má silné bolesti, stráca schopnosť  pohybovať sa, je odkázaný na pomoc iných. Zomiera zaživa, lebo ochorenie trvá dlho. Je vyradený zo spoločenstva, z miesta, kde žil. Chorý aj jeho rodina. Zo strachu ľudí pred infikovaním sa a aj pre odpor, lebo chorý je príšerne zohyzdený a zapácha.

Paralelné prejavy sú pri ochorení AIDS... Má podobné príznaky, letálny, smrteľný koniec. Trvá tiež dlho, končí skôr, ako malomocenstvo. Chorý je tiež vylúčený zo spoločnosti, aj keď iným spôsobom. Nemusí odísť na ostrov. Toto ochorenie je novodobé, je preskúmané, o tieto výskumy bol záujem! NA tieto VÝSKUMY BOLI PENIAZE!!! a existuje liečba. Postihuje chudobných a BOHATÝCH, PROMINENTNÝCH ľudí... Toto ochorenie človek dostane vlastným pričinením.

Boh nerozlišuje medzi chudobným alebo bohatým. Boh uzdravuje každého, kto ho prosí s úprimným srdcom.

Človek však rozlišuje a človek utláča svojho brata, nedokáže spravodlivo dať  zo svojich majetkov..., nedokáže dať právo, ani nedá to najpotrebnejšie k životu - chlieb, vodu a bývanie.

 

Hriech sa  týka osoby a  spoločnosti.

 

V  tzv. "treťom svete" ľudia žijú v tak dezolátnych podmienkach, že nemajú jedlo a vodu. Nie je to ich vina. nevybrali si tento život, tú ktorú krajinu, toho panovníka. Boh ich zveril istému panovníkovi, aby sa o nich staral.. Boli im daní tí vládcovia, ktorí o tom rozhodujú, ako tu môžu žiť...

Panovník je možno - isto!  "chorý" na malomocenstvo duše (hriech)..., a jeho ľud chorie na malomocenstvo tela (dôsledok hriechu panovníka, lebo ten pre svoje nečisté záujmy nechá hynúť ľud!)... Panovník nepočúva "služobnicu", nehľadá ju, aby našiel proroka a aby vyzdravel, preto nevyzdravie, ale ochorie celé jeho potomstvo, všetok jeho ľud...

 

Hriech postihuje osobu a spoločnosť

 

Osobný hriech, ktorý škodí človeku a iným priamo aj nepriamo;

Nezáujem a ľahostajnosť - hriech proti láske k blížnemu;

Hriech panovníkov štátov, a ľudí tvoriacich spoločnosť...- nezáujem, nevedomosť, ľahostajnosť...

+++

Sme ako spojené nádoby - jedno telo, jeden svet, - ak trpí čo len jeden človek, trpí celé telo...

Pokiaľ bude vo svete hriech, bude tu bolesť, utrpenie, smrť ... nie len  v treťom svete.

Pokiaľ  trpí čo len jeden maličký, trpí celé telo, trpí Kristus v ňom a s ním...

+++

Ochorenie malomocenstva nie je dodnes prebádané. Neinvestuje sa do bádaní ani do výskumov, lebo sú veľmi drahé. Svet, v ktorom  sa vyskytujú, je príliš chudobný. nedokázal by to platiť... Pre tých chudobných ľudí v treťom svete nie sú dotácie na výskum...

Pre nich Boh poslal svätých, aby sa o nich starali. Aby netrpeli sami.

Páter Damián, Dr.Ruth Pfau, matka Tereza... a mnohí iní, ktorí pochopili a prijali Božie volanie, vydali svoje životy v službe týmto maličkým. Tak, ako to urobil Ježiš. Mnohým bolo vrátené zdravie, mnohí zažili úľavu vyliečenia a môžu žiť nový život. ebo Pán im poslal ľudí, ktorí sa o nich chceli starať, aj keď im to nebolo platené, títo ľudia zaobstarali lieky  a potrebné prostriedky pre život: jedlo, vodu a lásku.

Nie je to  náhoda -  pokým bude na svete existovať hriech, bude existovať bolesť, utrpenie a smrť maličkých z rúk brata, bude existovať smrteľná choroba...

 

Boh nikdy nechcel utrpenie človeka,

Človek však vo svojej zlobe spôsobil utrpenie a smrť inému, mnohým...robí to DNES, TERAZ.

+++

Musím sa sama seba pýtať: čo môžem urobiť ja? Ako pomôcť?

Nemôžem sa angažovať pre tieto krajiny priamo.

Možem však...urobiť niečo. Môžem urobiť veľa.

Čo môžem, to chcem robiť..., nie raz. Stále znova.

Modlitba a obeta bez prestania,

za uzdravenie a vyslobodenie bratov a sestier.

+++

Chcem ich všetkých - trpiacich aj ich prenasledovateľov a utláčateľov prinášať pred oltár, k môjmu, k nášmu Bohu,

aby ich uzdravil.

Chcem prosiť za tých, čo sú ťažko, smrteľne  chorí, aby ich uzdravil z choroby, z biedy, z hladu a bolestí,

Chcem prosiť za tých, čo sú v područí zla a neprávosti, aby ich Boh vyslobodil z tohto temna.

Chcem prosiť za tých, ktorí nevidia, ktorí sú v zajatí zla a temnoty,

ktorí sú ďaleko vzdialení od Boha a prinášajú iným smrť a utrpenie,

aby uvideli a uverili ako uveril apoštol Pavol, aby spadli z ich "koňa" a stali sa vidiacimi,

aby bolo odstránené  zlo a každé utrpenie na svete, aby Boh zvíťazil v človeku!

Amen!

 

Mária, matka Božia a Matka naša, pros za nás!

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Na malomocných urobil Ježiš najviditeľnejšie zázraky. Ako Ty píšeš, milá Majka, zomierali zaživa. Mäso im odpadávalo z tela, po ktorom zostali jamy až do kosti, infekcia sa šírila, sprevádzal ich odpudzujúci zápach, telo a tváre boli znetvorené až tak, že vôbec nepripomínali ľudí. Boli vyvrheľmi spoločnosti, odhodení na okraj ľudských obydlí, žili horšie ako zver...Svoj hriech mali stále pred očami a keď niekoho stretli, museli kričať: malomocný, malomocný!...
A predsa sa ich Ježiš ujal. Keď v Ňom spoznali Syna Božieho, pokľakli vo svojom strašnom položení, zúfalstve pred Neho a prosili: Ak chceš, môžeš ma uzdraviť...
A ježiš jednoducho povedal: Chcem, buď čistý!
Úžasný, viditeľný zázrak, kedy mäso dorástlo, prázdne očné jamky zrazu "dostali" nové oči, telo zmocnelo, opeknelo, omladlo, ozdravelo...

Toto všetko dokáže Ježiš aj dnes s našou dušou vo Sviatosti zmierenia. Keď ku Nemu prídeme v pokore, uznať svoje viny, previnenia, pády, s láskou nás zodvihne zo zeme a povie: Chcem, buď čistý!
Úžasná moc svätej chvíle!
Dokážeme ju celou svojou dušou precítiť tak mocne, že naisto vieme, že sme uzdravení? Naša duša bola zbavená nečistôt, špín a nánosov a zrazu je krásna, mladá, čistá, skvie sa ako slnko...ba ešte viac...svojou vôňou, krásou a žiarou by zatienila i to slnko, ak by sme mali možnosť to uvidieť...
Ďakujme Ježišovi za ten uzdravujúci zázrak, ktorý sa vždy s nami udeje, keď padneme pre Jeho svätú tvár a prosíme o odpustenie.
On nám jednoducho povie: Chcem to, buď zdravý...lebo si môj miláčik...a môj Otec si ťa vyvolil už pred vekmi vekov...
Ježiš, vďaka ti za tvoju uzdravujúcu lásku! Vďaka!
Odoslané 29.1.2013 10:33.
Uzdravenie jestvuje. Má ten istý priebeh, ako uzdravenie malomocného z evanjelia. Je k nemu nutné, aby "malomocný" oň stál a uvedomoval si svoj stav, ako malomocný z evanjelia. Uzdravenie prebieha nie naraz, ale v etapách. Najprv si malomocný potrebuje uvedomiť, že uzdravenie mu môže dať jedine Ježiš. Nikto iný nie je schopný ho uzdraviť.
Odoslané 29.1.2013 11:16.
Nepísala som,že uzdravenie nejestvuje, ani že nie je možné. Uzdravenie má definitívne vo svojej podstate odstránenie hriechu - nemusí to byť hriech chorého! Sú mnohí chorí, a sú bez hriechu. Tam je tajomstvo spásy Boha. To sa nedá vysvetliť a ani netreba. Pre hriech duše čoveka je choré telo... snažila som sa vyjadriť vzťah hriechu a utrpenia z následkov hriechu. Vtedy pre hriechy iných trpia spravodliví, hoci sú sami bez hriechu, trpia bolesti, choroby, odvrhnutie, utláčanie, väzenie, smrť - tretí svet.., a nielen tam, sú vojny, hlad, z toho vzídu zasa choroby tela...bieda, hlad, smrť. uzdravuje jedine Ježiš, a človek musí zanechať hriech.
Odoslané 29.1.2013 12:06 ako reakcia na Anna Václavová.
Chvála Bohu za jeho úžasný dar odpustenia! Ako hovoríš - úžasná moc svätej chvíle!
Vďaka tebe, Ježišu! V blogu však prosím o odpustenie pre všetkých, ktorí pre zlobu a slepotu a tvrdosť srdca dovolia, alebo sami spôsobia, že trpia a zomierajú bezmocní a úbohí. Chudobní nemajú peniaze na lieky a sami si nemôžu urobiť ani vodné zdroje a čističky, aby neochoreli zo znečistenej vody, ani nemôžu mať jedlo a čisté šaty, lebo nemajú peniaze. preto trpia, ochorejú a mnohí zomierajú. To nie je pre trest od Boha, nie je to ani pre ich hriech ale je to pre zlobu a tvrdosť srdca tých, ktorí za to nesú zodpovednosť. To som mala na mysli.
Odoslané 29.1.2013 12:40 ako reakcia na Eva Vráblová.
Majka, ani som svoju poznámku tak nemienila uviesť. Dala som tam svoj komentár len ako doplnenie pre úvahu.
Odoslané 29.1.2013 13:06 ako reakcia na Mária Künzl.
Anička, nehodnotila som tvoj komentár, len som doplnila, lebo mi to tam akoby uniklo, aby to nebolo nesprávne. Ďakujem za tvoje komentáre aj nádherné blogyemoticon
Odoslané 29.1.2013 19:11 ako reakcia na Anna Václavová.
Pravdaže, milá Majka, dávam Ti za pravdu...ja som sa zamerala na malomocenstvo duše, lebo to je možno viac rozšírené, ako malomocenstvo tela....Ale to neznamená, že aj telo trpí menej...hlavne nevinne...
Ja ďakujem Tebe, že dávaš úžasné blogy, nad ktorými sa môžem zamyslieť, milá Majka! emoticon
Odoslané 29.1.2013 18:44 ako reakcia na Mária Künzl.
To je ťažká téma kríža. Sama som o nej dlho nepomyslela. Bola som ponorená v mojich "malých" bolestiach, potom som pozrela som von, a uvidela som skutočnú bolesť maličkých. Sú tak v Pakistane ako aj na Slovensku. Neuveriteľné veci, ku ktorým ľudí dotlačia politické systémy, chamtivosť a strata lásky, strata zmyslu pre pravdu. Nikdy by som neverila, že je to možné. Tie obchody s ľuďmi a rôzne vydierania a násilie, falošné (zatajené)správy a zatajovaná pravda, kde sa pozrieme. No už teraz sa mnohé kričí zo striech, ako hovorí Písmo. Všetko bude odhalené pred tvárou Pána... Niekto napísal: "ak sa ti zdá tvoja bolesť veľká, pozri na Neho, či je bolesť naša ako bolesť Jeho?" Môj Ježiš, bitý a týraný DNES v tých maličkých a slabých. Chcem ísť s Ním...môj všedný deň, a ten mu darujem. Nebude ťažké niesť to, lebo On tu je so mnou, s nami.
Odoslané 29.1.2013 19:09 ako reakcia na Eva Vráblová.