Blogy

« Späť

Memory

Memory

1. Jánov list 4,7; 1. Jánov list 4, 12;

Text je z prvého Jánovho listu. Môžeme si ho najprv vypísať (môžete si vybrať iný). Potom z textu vyberieme krátke spojenia slov, dve, tri slová, jednu, dve vety, ako kto chce. Nie nasilu, skúste tak, ako vás oslovia, jednoducho a stručne. Potom tieto jednu, dve vety čítajte,  rozmýšľajte o nich a vyslovte tie  slová, noste ich so sebou v mysli, na papieri... hovorte o nich Bohu, pýtajte sa jeho, čo znamená to slovo, ak vyvolalo otázku, hovorte o nej Bohu a načúvajte, čo príde. Možno ni hneđ, isto príde myšlienka, možno sa začnem modliť tie slová...  Myslím o tých slovách.... opakujem ich v mysli, hovorím ich Bohu, pamåtám si niečo z nich,  pokračujem, až kým sa nestanú akoby mojimi. 

Hľadím na tie slová,  ako po prvý raz, znova a znova...  Počúvam, čo mi hovoria teraz...

-----------------------------------

Milovaní,

Milujme sa navzájom, 

Láska je z Boha,

Každý, kto miluje, narodil sa z Boha, a pozná Boha,

Boh je Láska. 

1Jn4, 7;

÷

Keď milujeme, 

Boh zostáva v nás, 

a jeho láska v nás je dokonalá.

1Jn4, 12;

÷

-----------------------------------------------------

Moje "myslenie nahlas" - čo a ako  ma oslovilo v tomto Slove:

 

Milovaní....  Oslovenie, prístup k inému... myšlienky o inom, slovo (o ňom, pre neho), čin;

Milujme... navzájom ... je láska v myslení, hovorení, v činoch... jasné;

Láska je z Boha - ♡ - On je Láska - tiež jasné

Ale teraz:

>>>>  Každý, kto miluje <<<<<<  ,  >>>>> narodil sa z Boha a pozná Boha! <<<<<<

 

》》》》》》 To je mocné 《《《《《《

Tak som to nevidela... že som sa narodila z Boha... Áno, sv. krstom hej, pomazaním a darom sv. birmovania tiež, sviatosťami vôbec, samozrejme áno, ALE celou dušou a celým srdcom, v každodennom živote, živo, skutočne prítomne...... teraz, každý deň, hocikedy cez deň... Ja som sa narodila z Boha a mám jeho myslenie... jeho Slovo je v mojej mysli, a v mojom srdci...hocikedy, keď rozmýšľam  jeho Slove, stáva sa mojím, jeho Slovo je mojim myslením... čiže jeho Slovo je nie len "pre mňa" na "poučenie" - viem, čo vedieť mám, už dávno to viem, nie "celú Božiu vôľu pre mňa  - tú treba odhaľovať a v ďalšej spolu - práci s Duchom sv. a životom s Ním nachádzať a rozvíjať - , Jeho Slovo je viac, než "poúčanie" mňa / iných,  to Slovo chce žiť v nás - Slovo sa stáva skutočne živým, ak ho človek "prijíma" do seba - o ňom myslí, číta ho, hvorí si ho, prípadne aj iným (nie však čudácky, nasilu, ako výučba morálky na prvo stupni .o) Slovo vchádza do mysle a do srdca človeka... ak "smie zostať" - to je tá pôda, ktorá je úrodná -  potom svojou "prítomnosťou" ožíva (Duch svätý vdychuje život do Slova Božieho, ktoré "nájde" v srdci človeka), Slovo Božie sa stane sú - časťou mňa / teba! - ožije vo mne, ožíva a je " ja " , pôsobí... Slovo Božie je "o mne", ja som v tom Slove prítomná... a Ono vchádza a ak mu nebránim ôsvojimi nápadmi" potom aj zo mňa vychádza, prejavuje sa navonok.. Boh ma naplňuje svojou plnosťou (pokoj, láska, dobro, radosť srdca) a šíri sa cez mňa... Nedeje sa to iba hovorením (nemusím o tom bez prestania hovoriť) - Slovo sa "prejavuje ako Duch chce", kedy chce a akým spôsobom On chce... Spoznáme to tak, že vyjde D O B R O per excelence - v mysli, v srdci je jeho pokoj, zalievaho radosť, aj keď máme stres... zrazu dokážem "zanechaťô hlúpe činnosti a myslím na Neho! On sa  potom prejavuje bez môjho vedomia vo všetkom mojom  konaní... moje myslenie, reči, činy.... čiže bez toho Slova by som "ako zvyčajne" ako v minulosti, myslela... po starom... konala po starom... a ani by som sa veľmi nečudovala... to je ten "starý" človek, naklonený ku hocičomu len nie k Bohu... A ešte sa "zmení" toto: - Slovo Božie k vám začne hovoriť... v srdci, v mysli, alebo aj cez reč človeka... kedy vás zrazu "osloví" veta, slovo... Je to úžasné. Krásne, mocné... boh nás už dávno pozval na jeho Cestu :o) Skúste a uvidíte! Pobežíme s Ježišovou láskou ako apoštoli za jeho čias :o)

 

 

A aj toto Slovo ma silno oslovilo:

Keď milujeme  >>>>>> Boh zostáva v nás  <<<<<    a     》》》》 jeho láska v nás je dokonalá 《《《《

Úžasné je Slovo Božie.... Živé a mocné, je Láska.

 

Ak sa rozhodnem milovať, Boh zostáva vo mne... je so mnou už v tom rozhodnutí sa pre lásku... a jeho láska vo mne je dokonalá... !!! Nedokážem vysloviť, ten úžas nad týmto sovom... silné, úžasné, mocné... Vždy som totiž myslela na to, aká je moja láska nanič, aká je úbohá, akby v nej nebol On! Ani ma nenapadlo myslieť na to,, že jeho láska vo mne je dokonalá! Nie, ešte nikdy ma toto nenapadlo! Teraz chcem myslieť na jeho dokonalú lásku, ktorá oblieka  tú "moju" malinkú, slabú a úbohú do jeho šiat a robí z mojej lásku mocnú, ako je láska Boha, lásku moju a Božiu, lebo jeho láska vo mne má moc a je schopná naozaj milovať!

 

+

Dnes som dostala tieto slová ♡

÷

Memory je opakovanie slov, môžeme opakovať časť vety, ktorá "oslovila", krátku časť textu - dve, tri slová a opakovať si ich, často cez deň, myslieť o nich, hovoriť si ich nahlas, hovoriť ich Bohu..., byť s tými slovami v tichu, zasa myslieť o nich.... napísať si ich, dívať sa na ne, "memorovať" ich - premieľať v mysli, v ústach, v srdci, až kým sa nestanú súčasťou teba... dookola... (Tak sa zo slova stáva potrava Slova pre dušu a telo človeka) Duch svätý... príď.... Duch svätý príde, nájde to Slovo... vdychuje doň život.... Slovo je živé a pôsobí...  Boh je v Slove...., pôsobí, niečo mi môže dať v tom slove, pôsobí niečo nové v srdci a v mysli človeka..., v duši človeka. Nový život, Boží život... mení myseľ a srdce, mení nás na Božích. Stretávame v Slove Boha, zostávame s ním v Slove, počúvame, čo nám hovorí jeho Slovo.

Zatiaľ toto.

 

Viac nabudúce, milovaní!

+ ♡

 

Mne sa to veľmi páči! Chcem hovoriť a myslieť Jeho Slovo ♡ Chcem, aby vo mne žil a konal On! ♡


Malá pomôcka:

Nemyslite na učenie! Myslite na Slovo - Slovo je Múdrosť sama, Slovo vás naučí bez učenia sa :o) Jednoducho "padne" do pôdy vášho srdca a začne tam rásť... jediné, čo máme robiť my - opakovať si ho a myslieť o ňom, uchovávať si ho v mysli a zasa myslieť o tom slove... ostatné urobí Slovo - Boh sám .o)

Tému si voľte sami, ako vás oslovuje Pán v jeho Slove - mne dal dnes toto slovo (pre mňa) vzala som ho ako príklad pre memory, ktorý som vám sľúbila pred časom.

Maľujte si ho, píšte si ho na post it lístočky, alebo si ho vypíšte a vymaľujte, nalepte si ho na zrkadlo, na pracovný stôl, na pc... a napokon do zošitka, urobte si z neho lístky, aby vám zostalo v mysli a v srdci, ale aj fyzicky, na papieri, a zrazu zistíte... že je úplne vo vás... .o)

Nie veľa Slova (na memorovanie) - málo a myslieť o ňom a s Ním dlho. To znamená, o jednom spojení slov Písma alebo o vete z Písma myslieť a premýšľať aspoň  MESIAC - aktívne, pri vstávaní, pri odpočinku, pri práci äak sa dá) prosto kedy a kdekoľvek, kde môžeme. Potom - až potom vziať iné Slovo na myslenie a premýšľanie, memorovanie -opakovanie si naspamäť.

Nehodnoťte sa! Je jedno ako dlho vám potrvá, kým vám zostane v  pamäti. Nie je podstatné, či ôuž vieteô pol knihy, alebo "iba tri vety"! Podstatné je Slovo - to je Plnosť aj keby ste vedeli len jedinú vetu! Boh nie je v čase a nežiada od nás, aby sme sa nasilu niečo "bifľovali" - už v škole to nemal rád smiley"Bifľoši" mávali s učiteľmi problémy .o) Boh je život, rodí sa, ako sa rodí život v tele matky... z jedinej bunôčky, ktorá stretne druhú bunku, rastie celý človek...Tak aj Slovo. Rastie aj zo zrniečka, ak nájde naše zrniečko skutočného záujmu a lásky. Viac netreba. Boh je spontánny a vždy je s nami v jeho Slove, je jedno, ako dlho nám potrvá, je jedno, či krátko alebo dlho. Hlavné je Slovo, hlavný je "beh a cieľ" ako hovorí sv. Pavol .o) Cieľom je, stretnúť Boha v jeho Slove, priblížiť sa k Bohu, vnímať ho, spoznávať ho cez jeho Slovo. Boh je Slovo, ktoré jeho pôsobením ožije v nás.

Samozrejme, že môžete naďalej čítať a meditovať, čo vám ponúka vaše srdce. Vami  vybrané Slovo na premýšľanie a memorovanie je pomimo... okrem iných čítaní Písma, okrem kázní, či modlitieb breviára a iné. Aby to nebolo inak pochopené :o)

Prajem vám veľa úspechov a požehnania aj chuť do memorovania slova Božieho, želám vám, aby sa vám podarilo zažiť radosť zo Slova, ktoré je životom!

+

 

Aj keby ste sa nerozhodli pre memorovanie Slova Božieho, Boh vám isto ponúkne iný spôsob, ako si to vzácne Slovo uchováte pre život. Slovo Božie nájde spôsob, ktorý je vhodný pre vás. V živote som prečítala mnoho kníh, písmo som čítala tiež... nie celé, nie tak, ako teraz. Božie slovo je živé, milujem ho, chcem ho často čítať aj počúvať, neľutujem ani minútu, strávenú s ním :o) Aj ja až teraz začínam memorovať - prijímať ho ako potravu, aby mohlo žiť vo mne. Chcem mu daťmiesto v mojom srdci...

Chcem sa živiť Slovom Božím, aby bol vo mne Boží život, jeho svetlo, láska a pokoj srdca v týchto časoch... a aby som mohla žiť svedectvo, že Boh je, aby som sa o to mohla deliť s tými, ktorí potrebujú Boha nájsť v nás..., aby uverili, že tu je.

 

Želám vám veľa radosti so Slovom Božím :o) akokoľvek počúvaným, čítaným a modleným a do srdca zasiatym, nech vám vyrastie strom života, mocnej viery v Boha a jeho Slovo života, nech vám v srdci rozkvitne oáza  pokoja a lásky!

+

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Tento odkaz tu "vyskočil" sám :o) Je to odkaz na pôvodný blog
Memory [...] Pamätanie si. Hra? Viac, než hra. Život. Obrázky, slová, SLOVO - BOH. ŽIVOT zo SLOVA. Život Slova v nás. Projekt. Pamätanie si ČOHO? Obrázky, puzle, skladačky... Predmet, obsah pre Memory Úvod k... [...] Čítať viac
Odoslané 21.2.2014 15:26.