Blogy

« Späť

Moc zla

Moc zla

Zlo viditeľné v celej svojej "moci", ...nie, je to človek, stvorený pre slobodu,

ktorý zostáva v nepoznaní PRAVDY, ktorý si v slobode vyberie LOŽ.

+

Poznať Pravdu.

Poznať hriech a jeho moc v živote človeka.

Aj keby celý svet hovoril, že "to nie je hriech", že NIE JE HRIECH - neverme...

Lož je. Človek verí lož, neverí Pravde.

Hriech je.

+

ZLO JE

 

Zlo tu stále je. Je tak prítomné, ako my... ako Boh.

Záleží na tom, koľko miesta mu dáme v živote. Osobnom, spoločnom.

Odo mňa záleží, čo bude rásť... matka Tereza z Kalkaty

Pravda, Láska, dobro... Pán v mojom živote...Duch svätý a jeho prítomnosť vo mne. Musí rásť. Stále.

+

Zlo je dnes vyhlasované za dobro, lož za pravdu, spánok (ochabnutie vo všetkom snažení...) za život, chudobný človek za zlyhanie, peniaze za stred života, prestíž za motiváciu, ničenie iného za zdravú konkurenciu, pažravosť za iniciatívu, bezohľadnosť za dosahovanie cieľa ... rodina za zastaralú inštitúciu, dieťa za luxus (drahé, na západe), väzenie duše za slobodu, handikap za chorobu, choroba za trest, nešťastie, ako odplata Boha (hoci je zlyhaním človeka, ktorý stratil Pravdu)  hriech za neexistujúci...morálka za rigorozitu, etika za starobylú vec... Človek za vec, ktorú možno chcieť mať, možno urobiť, mať nárok na to, ako vlastníctvo  - dieťa, ktorú možno odhodiť - nenarodené dieťa, dieťa, starí, chorí, handikepovaní (slobodní), odsúdení, zmrzačení hriechom... Zoznam je bez konca...

 

Pane, daj nám múdroť srdca...

Pane, daj nám poznanie Teba, ukáž mne,

kde je zlo vo mne, okolo mňa kvôli mne, pre môj osobný hriech, kde je to, čo musím nechať Tebou uzdraviť ja... Až potom môžem byť oporou bratovi, sestre... Lebo som s Tebou.

 

Môj osobný hriech - je moja úloha. Chcem byť v Tvojom Svetle, v tvojom Duchu sv., tak môžem nechať očistiť, uzdraviť, obnoviť a obrátiť tak moje srdce k Tebe... Potom nesiem aj brata a sestru ku Tebe.

Obraciam moju tvár k tebe, Pane...

Hľadám tvoju Tvár, Tvoju milosrdnú lásku, Tvoje odpustenie.

Len Ty si Pravda. Ty si Boh.

Jediná cesta k spáse.

Ty si môj zástanca, môj ochranca pred každým zlom, aj pred mojimi nesprávnymi rozhodnutiami. Tebe dôverujem!

Nech ma vedie tvoj Duch svätý a nech mi dá poznať Tvoje chodníky!

+

Pravda nie lož.

Svetlo, nie temno.

Láska Boha.

Boh a jeho milovaný človek.

Človek bez sympatii a bez kompromisov ku hriechu...seje dobro, dobro môže rásť, môže sa šíriť okolo neho.

Človek, ktorý úprimne hľadá Boha vo svojom živote, hľadá pravdu a dobro. To má uložené v srdci každý z nás, od stvorenia človeka... A Boh sa mu dáva nájsť, On nás hľadá stále, ide nám v ústrety...Boh je milujúci Otec.

Nič nás nemôže odlúčiť od lásky Kristovej..., ani pády, ani zlyhania, lebo Boh je väčší ako všetko to, On nás vždy znova očistí a posvätí životom Božieho dieťaťa. Boh je láska. Miluje človeka.

Človek sa rozhodnuje pre Boha v pravde a pokoji. Vždy. Vždy znova.

+

...vo vašich starších textoch, hľadáte, kde pramení zlo v našej spoločnosti. Kde sú teda jeho korene?

"Tie korene sú v nás. A viete, kde pramení zlo? V chuti vlastniť to, čo nepotrebujeme, čo nám nepatrí, či sa to už týka muža, ženy, veci..."

 

Rozhovor pre SME so spisovateľom Jánom Johanidesom (19.8.2006)
* 18. august 1934, Dolný Kubín  –   † 5. jún 2008, Šaľa, slovenský prozaik a esejista.

na: http:// http://www.sme.sk/c/2857321/dnesne-sablony-zial-vytvaraju-citatelia.html#ixzz1pTWRPhQB

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Hriechu sa nemáme báť. Boh je mocnejší, než akékoľvek zlo, aj keby sa to javilo teraz inak. Boh premôže každé zlo, nech by bolo akokoľvek veľké...Možno nie okamžite, ale isto, tak veríme. On je náš zástanca, náš Boh. Nekonečne miluje človeka, netrestá za nič, On je Láska, odpúšťa každý hriech, vždy znova. Treba len spoznať a vyznať, oľutovať a snažiť sa viac ho nerobiť...tak sme sa učili, dávno. Boh je láska a odpúšťa všetko, kedykoľvek k nemu prídeme s úprimnosťou a s túžbou po slobode..., po novom živote s Pánom. Človek nedokáže vždy zabrániť zlu, u seba, ani kolo seba..., máme robiť toľko, koľko vieme, vládzeme a dokážeme. On nikdy nežiada nemožné, pozná každého z nás a veľmi nás miluje. Niekto raz nazval spovedelnicu "salónom krásy", lebo sa v nej obnovuje krása duše... Iný kňaz povedal - netrápiť sa nat hriechom, nesužovať sám seba, alle jednoducho vyznať a ísť ďalej, po novej ceste, za Pánom:-)
Odoslané 24.5.2013 8:47.
Istý múdry kňaz nám povedal na duchovných cvičeniach: keby sme boli všetci dokonalí (nie v zmysle Ježiša- to je do obsahu a prikazuje nám to...) ale čo do formy, tak to by bola nuda....a neboli by sme d e t i . Boh chcel byť O t c o m a preto chce d e t i. A ktoré dieťa čosi nevyparatí? Je len rozdieľ, či tomu dieťaťu je ľúto, že ho Otec načapal, ale bo či preto, že Ho má rád.....
Odoslané 24.5.2013 14:57 ako reakcia na Mária Künzl.