Blogy

« Späť

Modlitba životom

Modlitba životom

Myšlienky, slová, skutky, život. Ty, Pane, ich posväcuj a premieňaj, aby mohli byť rozdávané iným. Nech sa stanú modlitbou, aby mohli prinášať Teba. Chcem to, Pane môj!

Moje myšlienky Pane, nech sú modlitbou.

Všetky moje myšlienky, nech sa najskôr stretnú s Tebou, Pane, aby si sa ich dotkol Ty, aby si ich posvätil Tvojou láskou, než sa zmenia na slová a skutky. Potom ich môžem dať Tebe späť, ako modlitbu. Potom ich môžem myslieť o sebe, aby ma posvätili a priviedli k Tebe. Potom ich môžem myslieť o iných, aby sa mohli posvätiť Tebou. Áno, tak môžeš Pane posvätiť iných ľudí, tak môžeš Ty, Pane posvätiť svet.

Všetky moje slová nech sa najskôr dotknú Teba, Pane, aby sa mohli posvätiť, kým vyjdú z mojich úst. Potom tieto slová môžu byť požehnaním pre toho, kto ich vyslovuje a pre toho, pre tých, ku komu prichádzajú. Potom môžu moje slová dotýkať iných a prinášať im Teba, Pane. Môžu prinášať Tvoju prítomnosť, Tvoje požehnanie. Potom môže rásť Tvoja láska, Pane, v srdciach mnohých.

Všetky moje skutky nech sa najskôr dotknú Teba Pane, aby si ich Ty posvätil  modlitbou, kým vyjdú z mojich rúk. Aby mohli niesť Tvoje požehnanie a prinášali ovocie Ducha. Posväť Pane moje skutky Tvojou modlitbou, ktorá ich zanesie k Tebe Duch svätý, k Synovi a k Otcovi, aby sa vrátili späť plné lásky, života, požehnania a vďačnosti. Potom môžu moje skutky ohlasovať Teba, Pane.

Môj život nech je modlitbou.

Myšlienky, slová skutky, ktoré sa dotkli Teba, Bože môj, musia byť posvätené a plné Tvojho Ducha, lásky a požehnania! Nemôže to byť inak! Potom sa môže môj život stať modlitbou! Áno, Pane, chcem! Chcem sa dotýkať Teba myšlienkami, slovami, skutkami, aby si sa Ty dotýkal môjho života a aby si ho premieňal, aby si rozmnožil Tvoju lásku a ovocie v ňom, ako tie chleby, a rybky, Pane môj! Aby mohol byť životom požehnaným a rozdaným pre iných, aby si Ty, Ježiš môj,  mohol prichádzať k iným, aby si ich potešil, pohladil Tvojim pohľadom, Tvojim slovom, a skutkom, aby si ich uzdravil z nelásky a z biedy!

Eucharistia - Boh s nami

Každý, koho sa dotkolpohľad Ježiša, ozdravel... Každý, kto sa dotkol len obruby Ježišových šiat, ozdravel... kto len zatúžil po stretnutí sa, po dotyku Pána, ozdravel už v myšlienkach..., kým sa uzdravenie stalo skutočnosťou.

Chcem Pane!

Chcem sa dotýkať Teba, v myšlienkach, v mojich slovách a v skutkoch. Chcem Pane! Chcem ich niesť k Tebe, Ježiš môj, ako modlitbu, kým sa ony dotknú mňa a kým ich vypustím do sveta. Chcem Pane, dotýkať sa iných Tebou posvätenými myšlienkami, slovami, skutkami, aby sa ich mohla dotýkať Tvoja uzdravujúca láska. Chcem iným dávať iba Teba, Ježiš môj! Tak im môžem dať kus Tvojej lásky, ukázať im Teba, a tvoje slová skutky, správanie sa, lebo si so mnou Ty!

Chcem, Pane!

Chcem ísť ku Tebe, Ježiš môj, aby si sa Ty dotkol mojich očí, uší, myšlienok, srdca a tela, aby som ozdravela. Len tak môžem byť zdravá, Pane! Zdravá na lásku a milosrdenstvo! Chcem prijať Tvoju lásku a milosrdenstvo, niesť ich k  iným, ktorých mi posielaš. Sme biedni, sme chorí na nedostatok lásky. Sme chorí na nedostatok Teba v našich životoch. Ty, Pane, nás môžeš uzdraviť. Požehnaj prosím, moje myšlienky, slová a skutky. Požehnaj môj život Tvojou milosťou! Požehnaj nás všetkých Tvojou milosťou!

Chcem prinášať iným Teba, Pane môj, aby aj oni mohli ozdravieť! Aby pocítili Tvoj pohľad, aby zakúsili Tvoj dotyk, a aby počuli Teba v mojich slovách, Ježiš môj!

Chcem to, Ježiš môj!

Posväť moje myšlienky, slová, skutky, celý môj život!

Chcem sa dotýkať Teba!

Chcem, Pane, uzdrav moje myšlienky, slová, skutky, uzdrav môj život, ježiš môj!!

Amen!

heartMK

Na obrázku sa Jozef dotýka Ježiša... Pohľadom, rukami, slovami, srdcom, bytosťou... A každý, koho sa dotkol Ježišov pohľad..., ruky, slová ozdravel, stal sa svätým... Mohol tak urobiť, ak ten človek chcel! Každý, kto v živote stretol Ježiša, mohol mať život, mohol ozdravieť.

Chcem to, Pane môj!

Chcem pre seba a pre iných, pre svet!

Chcem Teba, Ježiš môj!

heart

 

Želám vám, aby ste stretávali Ježiša!

Aby ste ho stretali v slovách ľudí a v textoch od blogerov,  autorov článkov a kníh...

Želám vám, aby ste chceli..., dotýkať sa Jeho, aby sa On mohol dotknúť vás!

Želám vám, aby ste mohli, vedeli a chceli odísť, ak tam nie je On...,

aby ste nechceli a nemuseli čítať, počúvať a ani písať mŕtve slová a myšlienky...,

aby ste pozerali, čítali a sami dávali len také myšlienky a slová, ktoré dávajú život,

aby ste pozerali, počúvali a prijali len to, kde je ON.

Želám vám, aby sa vás dotýkal Ježiš! Aby vás žehnal a povzbudzoval a napĺňal Ježiš!

Želám vám, aby vás Ježiš mohol premieňať a uzdraviť!

Želám vám hojné Božie dotyky vo forme slov a skutkov, ktoré sú pohladením, povzbudením, radosťou a uzdravením!

Nech vás žehná náš Pán!

Amen!

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Ďakujeme milá Majka za toto krásne želanie a žehnanie! Je tak veľmi potrebné v tomto svete! Aj ja Ti želám to isté. Načo veľa slov emoticon Všetko potrebné a krásne je v Tvojom blogu. Vďaka! emoticon
Odoslané 10.2.2013 14:30.
Odoslané 11.2.2013 9:33 ako reakcia na Eva Vráblová.