« Späť

Boh raní, ale i uzdraví

 Zamýšľal som sa, čím je to, že toľko ľudí vôkoľ mňa trpí depresiami, rakovinou či inými chorobami.

Pán ma viedol k napísaniu tejto básne.

Možno niekomu pomôže.

 

Boh raní, ale i uzdraví

 

Keď my  Bohom milované  deti Božie,

vzťah s Pánom  pre náš hriešny život stratíme,

ocitáme sa v skrúšenom psychickom stave,

trápia nás choroby, skazy, či pády  kruté.

 

Hospodin  si  svoje  stvorené dielo chráni,

všetko je v Jeho rukách i  my - ľudské tvory.

On  právom  súdi a pre naše dobro nás i  raní,

dovolí  moci temných síl, by sme neboli zdraví.

 

Každým naším hriechom sa od Boha vzdialime,

diabol sa teší, že takto zľahka  k nemu  prídeme.

Robí si na nás nárok, manipuluje s naším životom,

náš myšlienkový svet je jeho a on je nám pánom.

 

Našu súdnosť  napĺňa pocitmi nenávisti, viny,

trápi nás neustále pochabými absurditami,

len v iných a  vôbec nie v sebe vidíme chyby,

žijeme  v depresii,  ubolení, chorí a biedni.

 

Negatívne emócie ničia naše bunky v tele,

vznikajú nádory či rôzne duševné tiaže.

Lekári vždy nedokážu úspešne liečiť, pomôcť,

jedine Boh v mene Ježiš uzdraví každú nemoc.

 

Ocitol si sa v chmúrnom psychickom prostredí,

trápi ťa  rakovina či iné kruté pliagy, neduhy,

tak poď -  ako hladná šelma skáče za korisťou,

tak nech tvoje srdce skleslé  skočí za slobodou.

 

Dovoľ Bohu, aby  vyliečil ti telo, myseľ,

prijmi Ho v pokore do srdca  a Jemu ver.

Vytrhaj všetky buriny zla a špiny z hlavy,

a nasaď lásku, odpustenie, šľachetné rastliny.

 

Pros o vedenie Duchom svätým a volaj  k Nemu,

nepodaj sa pocitom zúfalstva, ale ver  Mu,

rozpomeň sa, ako si  prvotnú lásku zanechal,

čím skôr sa k nej vráť, hriechy oľutuj, život  Bohu daj.

 

V bázni  k Nemu volaj, akých pocitov  sa zbaviť,

ako sa od závislosti, z vín a z galíb oslobodiť,

ako odpustiť sebe i tým, čo mi ubližujú,

ako pre radosť milovať  tých, čo ma nemilujú.

 

Ó, všemohúci náš drahý nebeský Otče,

so všetkou ťarchou  vrúcne sa  obraciam k Tebe,

ľutujem svoje hriechy,  hriešny život doterajší,

pomôž mi odpúšťať, milovať, buď mi milostivý.

 

Počul si, satan - pokušiteľ, počuli ste moci temna, 

že zo srdca hriechy ľutuje a prijíma obeť  Krista?

Zlý duch, si porazený, Ježiš  na kríži zvíťazil,

pošliapal tvoju hlavu, tvoje práva zastavil.

 

Čakaj chorý, trpiaci  človek na zázračno,

padnú okovy zlého - tak s vierou prijmi to,

a zazneje do tvojej neslobody  spása,

živé slovo Božie - svetlo uzdravenia.

 

Tvoj starý človek musí zomrieť, tak zobuď sa,

uzdravenie, sloboda začína, tak  vzmuž sa.

Boh Ťa vypočul, lebo si bol  poslušný, verný,

odpúšťa ti tvoje viny, bo si hodný, vzácny.

 

V mene Ježiša sa láme každé tvoje poviazanie,

uver  tomu, lebo bez viery nie je nič možné,

Ježiš Kristus za tvoju nemoc už krvou zaplatil,

šťastný to človek, ktorý Božiu pravdu pochopil.

 

Zodvihni sa a do Otcovej náruče bež,

poďakuj za dar neodsúdenia a už viac nehreš,

svetlo Kristovo  už v tebe  žiari, tak nelež,

vykroč v moci Ducha Svätého a iných teš

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Jarmila Semanová
Odoslané 26.2.2013 8:26.
Jób 5/18 Lebo On raní, On aj obväzuje, On udiera, ale Jeho ruky aj liečia.
Žid 12/6 Lebo koho miluje Pán, toho prísne vychováva a švihá / trestá/ každého koho prijíma za syna.
Súhlasím s vami, že nie sme na takéto označenie zvykli. Ale takýto výrok " Boh raní " som už počul od nejedného kazateľa.
Odoslané 26.2.2013 9:37 ako reakcia na Jarmila Semanová.
Jarmila Semanová
Práve naopak:

Až priveľmi nás zvykli (nielen kazatelia, ale aj rodičia a starí rodičia) prisudzovať Bohu ľudské charakteristiky. A aj pisateľom Božieho slova sa to stávalo.


Ak Boh môže raniť, tak nás môže aj zabiť?

Koľkých ľudí počas svojho pozemského života Ježiš ranil? Naozaj sa, prosím, pozrite do všetkých štyroch evanjelií a poctivo si prejdite verš za veršom a nájdite tam jednu jedinú zmienku o tom, ako Ježiš niekoho zraňuje.
Odoslané 26.2.2013 10:18 ako reakcia na Miloslav Peniaštek.
Všemohúcim je Boh, Ježiš Kristus druhá Božská osoba je len prostredník medzi nami a Bohom. Boh má všetko pevne v rukách i každý náš život.
Odoslané 26.2.2013 10:54 ako reakcia na Jarmila Semanová.
Jarmila Semanová
Verím Ježišovým slovám o tom, že On a Otec sú jedno. A že Ježiš robil iba to, čo videl robiť Otca. Že Jeho skutky sú Otcovými skutkami. Že niet ani najmenšieho rozdielu v konaní a zmýšľaní Ježiša a Otca.
Odoslané 26.2.2013 11:04 ako reakcia na Miloslav Peniaštek.
Medzi Bohom a Ježišom v zmýšľaní nie je žiaden rozdiel. Ale právomoc konať má len všemohúci Boh.
Ešte k predchádzajúcemu:
Ja by som si nedovolil prisudzovať pisateľom Božieho slova ľudské charakteristiky. Že sa nám to v niektorých prípadoch zdá je pravda, / lebo nepoznáme ho do hĺbky / ale Božie slovo bolo jednoznačne inšpirované Duchom Božím.
Bohužiaľ Boh nás môže raniť i zabiť - je to v Jeho právomoci.
Máte pravdu, Ježiš za života ak neuzdravil, nepomohol tak nikoho neranil ale rozhodujúci je Pán Boh a nie Pán Ježiš.
Odoslané 26.2.2013 11:20 ako reakcia na Jarmila Semanová.
Jarmila Semanová
Právomoc konať Ježiš vari nemá?

Veď povedal: " Daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi. "

O akej moci teda vravel?

__________________

Božie slovo je inšpirované Duchom Svätým. To ale neznamená, že pisateľom sedel na pleci holub a diktoval im priamo do ucha. Písali vedení Duchom, no zároveň ostávali ľuďmi svojej doby, vlastnej kultúry s pohľadmi a postojmi veľmi blízkymi ich súčastníkom.
Odoslané 26.2.2013 15:04 ako reakcia na Miloslav Peniaštek.
Jarmila Semanová
Ježiš uzdravoval, kriesil, dával zrak a sluch, oslobodzoval.

Nikdy nikoho neranil ani nikomu nepovedal, že mu dáva chorobu či bolesť. A povedal tiež, že On je v Otcovi a Otec je v ňom.
Odoslané 26.2.2013 16:04 ako reakcia na Miloslav Peniaštek.
Toto sú dosť špeciálne otázky, určite by to lepšie zodpovedal teológ. Ja len podľa mojich znalosti :
Áno, daná mu je všetka moc nebi aj na zemi, preto že Otec a Syn sú jedno. My cez Ježiša ako sprostredkovateľa keď v Neho
uveríme môžeme robiť Božie skutky, ktoré vykoná Boh ako stvoriteľ všetkého. Ježiš nie je stvoriteľ nemá tú právomoc je len vykupiteľ.
1 KOR 2/10: ALE NÁM BOH ZJAVIL VŠETKO, SKRZE SVOJHO DUCHA, KTORÝ SKÚMA AJ HLBINY BOŽIE. JEDINÝ HRIECH NEBÝVA ODPUSTENÝ A TO: RÚHANIE SA DUCHU SV.
MR 3/28: KAŽDÝ HRIECH/RÚHANIE BUDE ODPUSTENÉ ĽUDSKÝM SYNOM, IBA RÚHANIE sa Duchu Sv. NEMÁ ODPUSTENIA NAVEKY.
Odoslané 26.2.2013 16:16 ako reakcia na Jarmila Semanová.
Jarmila Semanová
Ježiš nám prišiel povedať, že Boha môžeme volať Otcom.

Ktorý ocko najprv svojmu dieťaťu spôsobí bolesť, zraní ho a potom ho z tej rany uzdraví?
Odoslané 26.2.2013 16:22 ako reakcia na Miloslav Peniaštek.
Ježiš uzdravoval, kriesil, dával zrak a sluch, oslobodzoval.


Áno, Ježiš uzdravoval, kriesil, ale tento dar aj nám bol odovzdaný. Osobne tiež cez mňa Pán urobil niekoľko zázrakov. Ale to v žiadnom prípade som to neurobil ja ani to nerobil Ježiš. Ale cez vieru prostredníctvom Ježiša vo všemohúceho Boha, ktorý je dokonávateľ všetkého.

.
Odoslané 26.2.2013 16:31 ako reakcia na Jarmila Semanová.
Ktorý ocko najprv svojmu dieťaťu spôsobí bolesť, zraní ho a potom ho z tej rany uzdraví?
Ja už mám štyri vnúčatká, ale keď rodičov nepočúvajú aby ich správne vychovali, tak im aj natrieskajú - spôsobia bolesť. A druhý kráť si rozmyslia zle robiť. A po bitke ich rodič pohladí / uzdraví/.
Odoslané 26.2.2013 16:39 ako reakcia na Jarmila Semanová.
Jarmila Semanová
... a sme doma :-)

Dieťa vyrástlo, dospelo a je svojprávne. Otec mu daroval slobodu.
Odoslané 26.2.2013 16:47 ako reakcia na Miloslav Peniaštek.
Jarmila Semanová
Ale s Vašími veršami o uzdravení súhlasím.

Sú pekné.

A ďakujem. Odchádzam už do práce.
Odoslané 26.2.2013 16:48 ako reakcia na Jarmila Semanová.
Ďakujem za vzácne otázky.
Prajem príjemnú v Božej prítomnosti naplnenú prácu.
Odoslané 26.2.2013 16:56 ako reakcia na Jarmila Semanová.
Moment, podľa teba Ježiš nie je "pravý Boh a pravý človek"? Zázraky robil len preto, že ich skrze neho robil Otec? Podobne ako cez prorokov, Mojžiša, alebo cez apoštolov? Mno neviem... ja verím, že Ježiš je pravý Boh. Iste, prostredník a spasiteľ, ale zároveň pravý Boh.
Možno som len nesprávne pochopila, čo si chcel povedať, ale vyrušilo ma to.
Odoslané 26.2.2013 22:36 ako reakcia na Miloslav Peniaštek.
Samozrejme Ježiš je pravý Boh a pravý človek, ale každý z Božej trojice má iné sväté poslanie. Nemôžu mať všetci Traja úž z praktického hľadiska tú istú úlohu . Takto isto by sme mohli pochybovať aj od Duchu Svätom. Verím, že je to ťažko pochopitelné.
Myslím, že sv. Augustín povedal, že skôr by prečerpal vodu z mora ako by toto pochopil
Odoslané 26.2.2013 23:06 ako reakcia na Eva Baranovičová.
I ja si myslím, že sa tu Bohu - Synovi upiera Božstvo. Nie z titulu Syn, Boha živého, ale z titulu Moci. Keď Ježiš liečil, uzdravoval, kriesil mŕtvych, povedal len jednoducho: "Chcem to!"
Nikdy by sme nemali od seba oddeľovať tri Božské Osoby. Preto Boha voláme Trojjediný Boh. Je Boh Otec, Boh Syn Ježiš Kristus a Boh Duch Svätý.
V modlitbe Otče náš sa modlíme: ... tretieho dňa vstal z mŕtvych....nemodlíme sa: tretieho dňa mocou svojho Otca vstal z mŕtvych....
Ďalej, prepáčte mi, prosím, píšete, že Ježiš Kristus je "len" Vykupiteľ. To slovo "len" je tu hlboko podcenené.

Boh Otec ma stvoril - jemu ďakujem za život.
Boh Ježiš Kristus ma svojou drahocennou krvou vykúpil z otroctva hriechu - jemu ďakujem za večný život (ak raz budem toho hodna, že moja duša bude spasená, lebo pokiaľ žijeme v tomto smrteľnom tele, môžeme iba dúfať a prosiť Ježiša o odpustenie svojich hriechov). Bez nášho Pána Ježiša Krista by sme nikdy nemohli vojsť do Raja.

Mocou Boha Ducha Svätého nám bol zmazaný dedičný hriech pri krste.

Preto je Trojjediný Boh na jednej úrovni. Ani jedna Božská Osoba nie je sama v sebe umenšená. Je MOCNÝ TROJJEDINÝ BOH.
Odoslané 27.2.2013 7:52.
Aby nedošlo k nedorozumeniu doplňam moje vyjadrenie o niekoľko náhodne vybratých citátov .
Vopred sa ospravedlňujem, že som niektoré veci tak stručne tu uviedol.

Samozrejme Ježiš ako druhá Božská osoba, ktorá teraz sedí v nebesiach po pravici Boha Otca má i teraz úžasné rozsiahlé poslanie. Tým, že sa za nás k Bohu Otcu prihovára. I tým, že nás cez moc Boha Ducha Svätého, ktorý tu pod Božím pomazaním pôsobí a sprítomňuje nám Božiu prítomnosť nás do Kráľovstva Božieho vedie.
Úprimná vďaka mu za to.

Evanjelium podľa Marka - kapitola 10

18 Ježiš mu odpovedal: "Prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý, jedine Boh.
Luk 4 _
8 Ježiš mu povedal: "Je napísané: "Pánovi, svojmu Bohu sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť."

Evanjelium podľa Jána - kapitola 1

17 Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a
pravda prišli skrze Ježiša Krista.
kap.5 / 19 Ježiš im vravel: "Veru veru, hovorím vám: Syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť Otca. Čo robí Otec, to robí podobne aj Syn.
kap 8/ 28 Ježiš im teda povedal: "Keď vyzdvihnete Syna človeka, poznáte, že Ja Som a že nič nerobím sám od seba, ale hovorím tak, ako ma naučil Otec.
kap10/ 25 Ježiš im odvetil: "Už som vám povedal, a neveríte. Svedčia o mne skutky, ktoré konám v mene svojho Otca,

skut 10/ 38 ako Boh pomazal Ježiša z Nazareta Duchom Svätým a mocou a on chodil, dobre robil a uzdravoval všetkých posadnutých diablom, lebo bol s ním Boh.

A na záver môj oblúbený citát :

Rim 8/ 11 A keď vo vás prebýva Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, potom ten, čo vzkriesil z mŕtvych Krista, oživí aj vaše smrteľné telá skrze svojho Ducha, ktorý prebýva vo vás.
Odoslané 4.3.2013 14:06 ako reakcia na Eva Vráblová.
Ešte, chcem pani Jarmilke poďakovať, za tak vzácne povzbudenie.
Lebo priznám sa, či ešte básne písať a najmä , či ich na túto stránku aj dávať som dlho zvažoval.
Odoslané 27.2.2013 11:33 ako reakcia na Miloslav Peniaštek.
Ukazujem 1 - 20 z 21 výsledkov.
z 2