« Späť

Pieseň večnosti

 

 

Ako sme sa narodili, starneme a pripravujeme sa na večnosť.

Nepoznáme hodiny ani dňa konca nášho pozemského putovania.

Brány nebies sú nám pripravené - Božie srdce nás s láskou čaká

privítať  Božie deti do náruče.

Preto žime tak, akoby tá chvíľa nášho príchodu do nebeského odpočinku bola už zajtra.

 

   Pieseň večnosti

 

Pieseň večnosti je už takmer na perách tvojich,

otvorené sú ti milosťou brány nebies Božích,

zo šera ľudskej smrti do duchovnej  blaženosti,

z terajšej časnosti do  radostnej budúcnosti.

 

Tu jeseň života ku mne do srdca volá,

dôstojne sa láskou rozlúč, Pán na teba čaká,

s tými, čo tvoja duša v ľúbosti, priazni žila,

i s tými, pre ktorých sa ti mnohá slza vyronila.

 

S prírodou, ktorú si tak z chuti, veľa navštevoval,

s umením, kde si poznaním a nehou pookrieval,

s hviezdami, ktorých čarovnosť  si obdivoval,

so životom, ktorý si plne žil a v ňom sa radoval.

 

S vnúčatmi a blízkymi, ktorých si zbožňoval,

s vtáčikmi, ich sviežosť čvirikania si miloval,

s Duchom Svätým, bez Neho by si čudá nekonal,

ale v dôvere  s Ním  s Ježišom si svet premáhal.

 

Ty skláňal si sa  k trpiacim i k ľuďom  v núdzi,

videl si v nich tvár Boha, ktorý pre nich trpí,

Kristus naplno v tvojom živote pracoval,

Kristovmu dielu na kríži si plne dôveroval.

 

Ty si  nad svojimi problémami  nenariekal,

tešil sa im čoraz viac, trpel si ich, znášal.

V pokore  si Bohu aj za bolesť  poďakoval,

radosť  nebu robil, Pána chválil, oslavoval.

 

Buď si istý, že Božie srdce ťa ospravedlnilo,

nekonečnou túžbou, láskou k tebe bilo,

v sláve Božej budeš už čoskoro s oslávenými,

očakávaj svoj podiel, dedičstvo Jeho, s nimi.

 

Tvoje mozoľnaté ruky uchopia víťazstva palmovú ratolesť,

už čoskoro prestávajú tvoje utrpenia, skúšky, i mnohá bolesť.

Korunu slávy Hospodina bude niesť tvoja unavená hlava,

teš sa, tam  smútok a plač  už viac nebude, len Božia sláva.

 

Pieseň večnosti nech rázne na tvojich perách hlaholá,

ten, ktorý ťa kedysi Duchom zavolal, ťa opäť zavolá,

na vrch radosti, dobra, pokoja ťa prenesú anjelov krídla,

nádej do viery v Boha vkladaj, On prijíma tvojho ducha.      

 

 

Nech je za všetko náš  nebeský otec pochválen.     

                                                                          Amen