Blogy

« Späť

Čínski katolíci, ktorí zmenili Čínu a svet

Čínski katolíci, ktorí zmenili Čínu a svet

Po tom, čo Mao Ce-tung (1893 - 1976) v roku 1949 vyhlásil založenie Čínskej ľudovej republiky,  misionári a čínske duchovenstvo sa snažili uniknúť z pevninskej Číny pred prichádzajúcimi protikresťanskými akciami. Boli tu však niektorí duchovní, ktorí zostali so svojím obkľúčeným stádom, ako napríklad americký jezuita, otec Charles Mc Carthy (1911-1991) a čínsky jezuita, otec Zhu Shude, SJ (1913-1983). V roku 1949 bol otec Zhu v Hongkongu a prijímal svojich jezuitov, ktorí utekali z pevniny, a uvedomil si, že ho kresťania v Šanghaji budú potrebovať, aby s nimi zostal počas búrlivých časov . Napriek prosbám svojich spolubratov aby zostal v bezpečí Hongkongu, nastúpil Zhu na palubu lietadla smerujúceho do Šanghaja. V dojímavom liste, ktorý zanechal pre svojho brata, napísal:

„Mnoho ľudí každý deň uniká z Číny do Hongkongu. Nenachádzam nikoho okrem seba, kto sa pripravuje na odchod z Hongkongu do Číny. Všetci sa mi smejú, že som hlupák. V očiach sveta som skutočne najväčší blázon, aký sa kedy narodil! Keď obchodník nemôže dosiahnuť zisk na jednom mieste, presunie sa niekam inam. Ja som predsa kňaz a on má slúžiť pre svoje stádo. Pokiaľ v Šanghaji zostanú kresťania, musím sa tam vrátiť. Pretože som kňaz. Zastupujem Krista a jeho Cirkev. Nech som kdekoľvek, Cirkev je tam. Som ochotný zostať v Šanghaji a dať komunistickej strane vedieť, že katolícka viera je stále nažive.“ 

Zhu bol zatknutý v roku 1953 a nakoniec po tridsiatich rokoch útrap a múk v roku 1983 zomrel v pracovnom tábore. Aj dnes zostáva čínskym katolíkom hrdinským príkladom toho, čo znamená milovať Krista, Cirkev a Čínu.

V októbri 2017 vydalo vydavateľstvo Christianity today  veľkú poklonu čínskym protestantom s názvom "10 čínskych kresťanov, ktorých by mala západná cirkev poznať"  s podtitulom „Zoznámte sa s mužmi a ženami, ktorí v čínskej duši zakorenili posolstvo Evanjelia.“  Rád by som tu ponúkol príklad čínskych katolíkov, ktorí boli tiež neochvejným svedkom odolnosti a vytrvalosti kresťanov, počas takmer päť storočí.

Najobdivovanejším čínskym moderným biskupom je Fan Xueyan, „podzemný“ prelát, ktorý sa vzoprel štátu a podľa čínskych veriacich pomohol zachovať kresťanstvo v ére, keď si mnohí mysleli, že Cirkev zanikla. Pápež Pius XII. Vymenoval Fana za biskupa v Baodingu (provincia Che-pej) v roku 1951, v čase, keď prebiehali intenzívne maoistické protikatolícke kampane. Keď v roku 1957 komunistická strana založila Čínske katolícke vlastenecké združenie, biskup Fan potvrdil svoju lojalitu voči pápežovi a odmietol sa k združeniu pripojiť. Potom bol uväznený a poslaný do pracovného tábora.  Ostal tam až do roku 1979, keď ho prepustili, a vrátil sa do Baodingu. Niektorí katolíci očakávali, že bude zmierlivejší voči pekinskej vláde. On však zostal  vytrvalo proti komunistickej vláde a v roku 1984 bol znovu zatknutý a odsúdený na ďalších desať rokov väzenia. V novembri 1987 bol opäť podmienečne prepustený na slobodu a v roku 1988 napísal pastiersky list kritizujúci katolíkov v Číne, ktorí sa zúčastňovali omší v kostoloch schválených Vlasteneckým združením. Vysvätil tiež ďalších biskupov a podľa poslanca EP Jeana Charbonniera bol obvinený z neoficiálneho svätenia biskupov pre podzemnú Cirkev, a tak bol pod prísnym dozorom v Baodingu. 13. apríla 1992 zomrel kvôli zlému zaobchádzaniu s ním.“

Okolnosti jeho smrti sú otrasné a čínska katolícka komunita silne vníma to, ako sa k nemu správali štátne orgány. 16. apríla 1992 miestna polícia doviezla jeho telo v igelitovom vreci domov jeho príbuzných s tvrdením, že zomrel na zápal pľúc, hoci jeho rodina uviedla, že jeho telo vykazuje známky týrania. Úradníci nariadili, aby mu bol poskytnutý malý súkromný pohreb, ale napriek tomu sa viac ako 40 000 ľudí zúčastnilo zádušnej omše a čínski biskupi a kňazi konali pobožnosti k úcte biskupa Fana, o ktorom tvrdia, že bol mučeníkom viery. Fotografie pohrebu online sa dajú ľahko nájsť. Čínski katolíci tiež s potešením pripomínajú, že 3. júna 1976 poslal pápež Pavol VI.  list a požehnanie Fan Xueyanovi pri príležitosti dvadsiateho piateho výročia jeho vysviacky kde bolo uvedené: „Vaša excelencia je verným synom a je to hodný príklad pre ovečky najmilovanejšej časti univerzálnej cirkvi, dobrého vodcu a farára. “ Fan Xueyan, keď bol ešte kňazom, údajne povedal: „Poslušnosť je povolaním kňazov, ale aj Boží dar pre mňa - On mi dal veľké bremeno, pretože mi dal najkrajšie náboženstvo.“ Čínski katolíci v štátom neschválených aj schválených spoločenstvách vyhlasujú biskupa Fana za príklad poslušnosti, ku ktorej sú vyzvaní všetci katolíci. Zostáva pre nich príkladom vernosti viere a učeniu katolíckej viery, a to medzi veriacimi v Číne. aj tými, ktorí žijú v zahraničí. 

Udržiavanie katolíckej viery pri živote v Číne

Keď sa otec Zhu Shude rozhodol radšej vycestovať do Šanghaja, ako zostať v bezpečí Hongkongu, vrátil sa „aby dal komunistickej strane vedieť, že katolícka viera je stále nažive“. Keď som sa pred takmer desiatimi rokmi stretol s dnes už zosnulým „podzemným“ biskupom v Guiyangu Hu Daguom (1921 - 2011), povedal mi, že je vďačný Bohu, že mu umožnil trpieť v komunistickom prenasledovaní. Trval na tom, že práve toto utrpenie ho naučilo spoliehať sa na Božiu podporu. Útrpenie sa v Číne stalo jednou zo známok katolíckej viery, ale rovnako aj útechou. Dielo z prvého storočia, Didache , pripomína kresťanom, že „Veci, ktoré sa vám stanú, prijímajte ako dobré, s vedomím, že bez Božieho pôsobenia sa nič nestane.“  Vždy, keď sme konfrontovaní s nebezpečenstvom alebo utrpením, máme na výber. Môžeme buď prijať dar, ktorý nám Boh dáva a rásť v múdrosti a viere, alebo si myslieť, že vieme lepšie ako Boh, čo je dobré pre našu dušu a duše iných. Čínski katolíci majú čo povedať univerzálnej Cirkvi. Sú živým príkladom toho, k čomu viedol svätý Pavol Galaťanov: „Neustávajme v činení dobra. Ak sa nevzdáme, v pravý čas budeme žať úrodu.“ 

skrátené

Preložené z Catholic world report

Foto: pxhere.com