Blogy

« Späť

Hinduista vyhodil svoju manželku a štyri deti z domu keď sa odmietli vzdať svojej kresťanskej viery.

Hinduista vyhodil svoju manželku a štyri deti z domu keď sa odmietli vzdať svojej kresťanskej viery.

Patriarcha Ramesh Kumar sa cítil pohoršený tým, že nasledujú Ježiša. Teraz s príchodom zimy podľa správy britskej pakistanskej kresťanskej asociácie (BPCA) bojujú jeho manželka a deti o prežitie.

V mnohých štátoch Indie existujú zákony proti konverzii. Ktokoľvek, kto sa odvracia od hinduizmu ku kresťanstvu, čelí vážnym následkom a dokonca aj násiliu.

Vo februári sa Ramesh Kumar rozhodol, že už nebude tolerovať účasť svojej rodiny v miestnom kostole a žiadal ich , aby ho prestali navštevovať. Keď odmietli, začal biť svoju ženu a deti. Taktiež ich prestal finančne podporovať a 25. septembra sa ich oficiálne vzdal.

Najstarší syn, 23-ročný Neeraj, využíval svoj skromný príjem predajcu, aby zabezpečil svoju matku a troch súrodencov, ktorí sú študenti. Oni tiež dostávajú pomoc od strýka, podľa BPCA.

Pán Kumar tiež išiel 30. októbra  za zamestnávateľom syna , ohováral svojho syna, a tlačil na majiteľa, aby ho vyhodil z práce.

O dva týždne neskôr povedal svojej rodine: "Ak neprestanete chodiť do kostola, vyvediem vás z domu a dám oficiálnu sťažnosť na vás všetkých kvôli odpadlíctvu.

Pokračoval potom podaním sťažnosti polícii, u ktorej tvrdil, že jeho rodina ho prinútila ísť do kostola a povedal, že chceli, aby zmenil svoje náboženstvo. Tvrdil, že jeho rodinní príslušníci mu zviazali nohy a ruky a vzali do kostola. Povedal polícii: „Môj syn prehlásil, ak s nimi nepôjdem do kostola, potom ma môžu zabiť. "

Následkom toho bola rodina zavolaná na policajnú stanicu a požiadaná: "Prečo ste zmenili svoje náboženstvo a bili svojho otca?" Polícia odmietla uveriť vyhláseniam, ktoré urobili vo svojej vlastnej obrane, a začala tlačiť na rodinu, aby prestala navštevovať kostol.

Rozšírená rodina pána Kumara sa pripojila k prenasledovaniu a tlačí všetkých piatich, aby sa vzdali svojej viery.

Ale deti a ich matka sú odhodlaní nasledovať Ježiša. "Neprestaneme chodiť do kostola, pretože vieme, že Ježiš je pravý Boh, ktorý za nás zomrel."

"Tieto udalosti slúžili len na posilnenie ich viery v Ježiša Krista a urobili ich viac odhodlanými nasledovať Ho napriek utrpeniu a nedostatku, ktorým teraz čelia", tvrdí BPCA.

17. novembra 2017 pán Kumar umiestnil informáciu do miestnych novín, v ktorých obvinil z fyzického zneužívania, odmietol svoju rodinu a odmietal akúkoľvek zodpovednosť za to, čo by sa s nimi mohlo stať.

Táto informácia nasledovala po jeho predchádzajúcej správe z 25. septembra, podľa ktorej Kumar na súde oficiálne vyhlásil: "Moja manželka Sunita a moji synovia Neeraj, Pardeep, Sapna a Gaytari sú mimo mojej kontroly. Oni ma bili, takže teraz už nemajú nič spoločné so mnou a mojím majetkom. "

Wilson Chowdhry, predseda britskej ázijskej kresťanskej asociácie, povedal: "Opustenie vlastných detí otcom urobilo túto rodinu veľmi zraniteľnú. 

"Rozširovanie propagandy proti menšinám a zaujatý národný učebný plán, ktorý naďalej démonizuje iné náboženstvá, spôsobujú polarizáciu spoločenstiev. Okrem toho narastajúci počet prípadov prenasledovania menšín je obvinením indickej spoločnosti, ktorá v mnohých regiónoch postráda dostatočnú harmóniu a toleranciu.“

"Indická vláda musí zamietnuť zákon o zákaze konverzie alebo budúcnosť kresťanov a iných menšín v ich krajine zostane bezútešná, pretože zákon bude slúžiť ako zbraň pre extrémistov."

Rodina požiadala o pomoc v jej finančnej situácii, pretože sa nachádzajú vo veľkých ťažkostiach.

Zdroj: God reports

Foto: Ivan Vašíček