Blogy

« Späť

NAPRIEK PRENASLEDOVANIU UZDRAVENIA VEDÚ ĽUDÍ V LAOSE K VIERE V KRISTA

NAPRIEK PRENASLEDOVANIU UZDRAVENIA VEDÚ ĽUDÍ V LAOSE K VIERE V KRISTA

Pracovníci Open Doors uvádzajú, že mnohí ľudia v Laose sa uzdravujú a prichádzajú ku Kristovi napriek tomu, že čelia prenasledovaniu.

Beun * sa stal kresťanom, keď sa stretol s kresťanmi, ktorí sa starali o jeho umierajúceho brata. "Keď som počul, že Ježiš je Kráľom kráľov, že Ježiš je láska, okamžite som sa rozhodol nasledovať Ho, aj keď to bolo prvýkrát, čo som počul o ňom," povedal Beun.

Neskôr, keď jeho žena ochorela, vzal ju na stretnutie s tými istými kresťanmi, tí sa modlili za jej uzdravenie. Bola uzdravená a tiež sa rozhodla stať kresťankou.

Beun sa potom začal modliť za uzdravenie pre iných. Jedna osoba prišla k nemu s obličkovými kameňmi. Beun povedal: "Povedal mi, že nevie, čo má robiť a pýtal sa ma, či mu môže pomôcť Ježiš. Odpovedal som:" Ježiš vám môže pomôcť, ja to nedokážem. "

Muž trpel obličkovými kameňmi dva roky. Prekonal operáciu, ale bez polepšenia. Lekári mu povedali, že nemôžu urobiť nič viac pre neho; obličkové kamene boli príliš veľké. Prišiel ku Beunovi ako k svojej poslednej šanci.

Beun nám povedal: "Modlil som sa za neho. O polnoci mal silnú bolesť v oblasti obličiek, ešte nikdy predtým v živote nezažil toľko bolesti. V sne, či videní uvidel človeka s dlhými vlasmi a bielym oblečením, ktorý prišiel k nemu a nalieval vodu na neho. Voda sa dostala do jeho úst a čím viac vody mal v ústach, tým lepšie sa cítil. Keď sa vízia skončila, zaspal. Keď sa ráno prebudil a odišiel na toaletu, kamene v obličkách už neboli. Bol uzdravený."

Pri inej príležitosti sa Beun modlil za muža s nádorom mozgu. Trpel bolesťou hlavy osem rokov. Navštívil niekoľko nemocníc a lekárov, ale všetci mu hovorili to isté: nevedeli mu pomôcť. Mal pokročilú rakovinu a nezostávalo mu veľa dní života.

"Nechcem zomrieť, môžeš mi pomôcť?" spýtal sa Beuna. Beun mu odpovedal, že je len jedna osoba, ktorá mu môže pomôcť, že musí prijať Krista. Modlili sa spoločne, potom mu Beun povedal, aby odišiel domov. O týždeň neskôr boli všetky bolesti hlavy preč a on bol uzdravený. Od toho dňa je nasledovníkom Ježiša a bolesť sa nikdy viac nevrátila.

Beun prehlásil: "Mnoho ľudí v Laose sa stalo veriacimi, pretože boli uzdravení alebo preto, že videli, ako sa iní ľudia uzdravili. Ľudia prichádzajú ku mne, aby sa uzdravili alebo počuli viac o Ježišovi."

Nie všetci sú však nadšení Beunovou službou. Vláda Laosu vníma kresťanstvo ako náboženstvo Západu a kresťania sú považovaní za nepriateľov štátu. Miestne úrady chceli uväzniť Beuna, a preto zverejnili jeho podobizeň v regióne a požiadali ľudí, aby kontaktovali políciu, ak by ho uvideli.

V minulom roku bol Beun odsúdený na päť mesiacov väzenia. Väzenská cela bola veľmi malá.  22 ľudí vrátane Beuna, zdieľalo miestnosť o ploche len štyri štvorcové metre. "V noci sme museli všetci ležať na tej istej strane, a keď sa človek chcel prevrátiť na druhý bok, musel povedať ostatným, aby sa prevrátili," povedal.

Jeho susedia boli tiež nespokojní s tým, že Beun zdieľa svoju vieru s ostatnými. Preto boli napadnuté aj Beunove domáce zvieratá. "Niekto mi otrávil sliepky, všetky zomreli, týždeň nato niekto vystrelil na môjho byvola."

Vďaka podpore Open Doors dokázal vybudovať nový dom ďaleko od dediny so samostatnou budovou na pestovanie húb, takže je mimo dosahu dedinčanov, ktorí mu zabili statok. "Chcem poďakovať všetkým našim bratom a sestrám v Kristovi, ktorí reagovali na môj príbeh, Boh vám žehnaj," povedal.

Beun nebol odradený vo svojej službe ani kvôli jeho väzneniu alebo konfliktu so susedmi. Spolu s niekoľkými ďalšími pastormi a duchovnými cestujú po tejto oblasti, aby rozdávali biblie, učili a usporadúvali bohoslužby v iných dedinách.

Jeho nový dom bude tiež využitý na výučbu iných. "Budeme učiť mladých pastorov, ako pestovať huby,  zároveň vzdelávať v Božom slove. Potom sa môžu stať samostatnými a zdieľať sa spoločne s inými kresťanmi," hovorí. Laos sa nachádza na 24 . mieste v rebríčku krajín World watch list 2017, v ktorých kresťania čelia najväčšiemu prenasledovaniu. Prostredníctvom miestnych partnerov a cirkví Open Doors posilňuje prenasledovaných veriacich v Laose pomocou kresťanských materiálov, výcviku k vodcovstvu, náučných programov pre laoských veriacich, ktorí trpia fyzickými útokmi a vyhostením zo svojich rodín a komunít, prostredníctvom advokácie a praktickej pomoci ,

* meno bolo zmenené z bezpečnostných dôvodov

Zdroj : Open Doors

Foto: wikimedia