Blogy

« Späť

NEMECKÉ OPEN DOORS POUKAZUJE NA PRENASLEDOVANIE UTEČENCOV V KRAJINE

NEMECKÉ OPEN DOORS POUKAZUJE NA PRENASLEDOVANIE UTEČENCOV V KRAJINE

10. máj 2016

V Nemecku žije asi milión utečencov. Prijatie takého množstva spôsobuje mnoho vážnych problémov. Jeden z problémov, ktoré boli doteraz ignorované je nárast násilia voči kresťanom v ubytovniach pre nich. Kvôli tomu Open Doors uskutočnili prieskum u kresťanských utečencov v súčasných ubytovniach ohľadom prenasledovania kvôli viere. Správa „Nábožensky motivované útoky na kresťanských utečencov v Nemecku“ prezentovaná Open Doors Nemecko obsahuje 231 rozhovorov medzi utečencami z rôznych oblastí Nemecka v priebehu dvoch mesiacov.

Analytik Open Doors Thomas Muller prehlásil: „Kresťanskí utečenci z mnohých krajín sa neúspešne snažia nájsť bezpečnosť v Európe a je pravdepodobné, že táto štúdia poukazuje len na špičku ľadovca. Je jasné, že mnohí kresťanskí utečenci, hlavne tí, čo konvertovali na kresťanstvo žijú v strachu pred prenasledovaním moslimskými utečencami, ktorých je väčšina v ubytovniach po Európe. Je to pre nás vytriezvením počuť od prenasledovaných kresťanov, že v západných krajinách je také isté prensledovania ako v ich domovských krajinách.“

Kresťanskí utečenci zahrnutí v prieskume avizovali, že sú trápení utečencami i vedúcimi ubytovní. Z toho 75 % potvrdilo, že to bolo opakovane. Prenasledovanie prebiehalo následnými spôsobmi:

Urážky – 96 prípadov

Telesné ubližovanie – 86 prípadov

Vyhrážky smrťou, aj voči rodine – 73 prípadov

Veľmi hlasná hudba, či modlitba – 62 prípadov

Fyzické útoky boli vo forme pichaní, pľutia, tlačenia a sexuálneho zneužívania.

Tieto čísla sú len vrcholom ľadovca. Mnohí kresťania sa obávajú ďalších útokov, ak sa budú sťažovať. Majú skutočnú obavu, že tieto informácie sa dostanú do nepravých rúk a ohrozia aj svojich príbuzných v domovských krajinách. Iní to už úplne vzdali. Prieskum bol aj časovo obmedzený. Preto je jasné, že by boli počty prípadov omnoho vyššie.

Len jeden z piatich, ktorí sa zúčastnili prieskumu hláslili incidenty polícii alebo vedúcim ubytovní. Vo väčšine prípadov sa aj tak nič nestalo, aby boli ochránení. Sťažnosti neboli brané vážne alebo boli sťažnosti podané na nich.

Jazyková bariéra je tiež veľkým problémom, pretože prekladatelia prekladali podľa svojej ľubovôle.

Asi 80% z utečencov požadovalo oddelené bývanie pre kresťaov a moslimov. Iní navrhovali vzdelávanie pre bezpečnostné sily v azylových centrách, aby vedeli riešiť náboženské konflikty.

Bolo odovzdaných 231 záznamov. Z toho 82 % boli muži, z nich viac ako polovica mladších ako 30 rokov. Väčšina z nich boli z Iránu /69 %/, 13 % z Afganistanu a 5 % zo Sýrie. 86 % zo zúčastnených boli kresťania s moslimským pôvodom. Väčšina z nich konvertovala na kresťanstvo už doma.

Zdroj : Open Doors

Foto: wikipedia