Blogy

« Späť

TAJNÁ VIERA SAUDSKEJ MATKY

TAJNÁ VIERA SAUDSKEJ MATKY

'Ding.' Zvuk prichádzajúcej správy narúša ticho v kuchyni Nawal *. Práve pripravovala obed pre svoje malé deti. Je to správa z WhatsApp z neznámeho čísla. Len pár slov - povzbudivé posolstvo v arabčine. Ona vie, že je to posolstvo od jej kresťanského priateľa, čo jej dáva vedieť, že sa modlí za ňu.

Nawal skloní hlavu, zatvorí oči na sekundu a zašepká "Amin", čo je arabské slovo pre "Amen". Odpovedá na správu krátko, vymaže celú správu z telefónu a pokračuje vo varení.

Tak vyzerá viera Nawal teraz. Bojí sa, že niekto - najmä jej manžel - zistí, že verí v Krista, tak sa sotva odvažuje odpovedať na posolstvo od iných veriacich. Ak to robí, reaguje povrchne, bez toho, aby naznačovala svoju kresťanskú vieru. Tiež prestala čítať Bibliu na svojom notebooku, pretože sa bála, že ak by manžel preveroval jej históriu aktivít na internete by zistil, že nasleduje Ježiša.

Saudská Arábia je na 12. mieste  v každoročnom hodnotení krajín, kde kresťania čelia extrémnemu prenasledovaniu. Podľa zákona v Saudskej Arábii, ak manžel Nawal zistí jej vieru, má právo ju zbiť, rozviesť sa s ňou alebo ju dokonca zabiť. Nikto ju nezachráni. Prísne islamské zákony v krajine preukazujú minimálne milosrdenstvo voči tým, ktorí opúšťajú islam. Saudský štát necháva saudským rodinám slobodu ako "zvládnuť" tieto záležitosti v súkromí.

DRUHÁ TRIEDA

Ženy v Saudskej Arábii čelia mnohým obmedzeniam. Musia dodržiavať prísny kódex oblečenia, sú oddelené od mužov vo verejných priestoroch a všetky ženy musia mať mužov "wali" alebo "opatrovníkov". Až v júni tohto roka bolo týmto ženám dovolené šoférovať.

Rovnako ako mnoho saudských žien aj Nawal vyrastala ako druhotriedna. Jasne si spomína, ako prvýkrát začala online hľadať v jej živote väčší zmysel, aby lepšie pochopila, kým vlastne je. Na internete rýchlo narazila na prednášku cudzieho kresťanského kazateľa, bola to žena. Spôsob, akým ona hovorila o Božej láske, o tom, že On prijíma aj hriešnikov a že je milým Otcom svojich detí, sa skutočne dotkol Nawalinho srdca.

Prostredníctvom online siete podporovanej Open Doors sa Nawal dostala do kontaktu s inými kresťanmi. Poslali jej materiály k vzdelávaniu a naviedli ju k online Biblii. Postupne cítila, že Pán hovorí k nej a jedného dňa sa rozhodla odovzdať Kristovi život. Stále si živo pamätá čistú radosť a pokoj, ktoré v ten deň cítila v srdci.

Ježišove slová z Matúša 11, 28: "Poďte ku mne všetci tí, ktorí ste unavení a obťažení a ja vám dám odpočinok", intenzívne vnímala v prvých krokoch jej nového života s Ním. Jeho posledné slová keď bol na zemi sa tiež dotýkali jej srdca: "A vždy som s vami, až do konca vekov" (Mt 28,20).

Prostredníctvom on-line kresťanskej siete sa dostala do kontaktu s niektorými ďalšími zahraničnými kresťankami žijúcimi v Saudskej Arábii. Žili však príliš ďaleko od nej, aby sa stretli tvárou v tvár a pravdepodobne by to bolo príliš nebezpečné. Ale aspoň mohla komunikovať prostredníctvom internetu s týmito zrelými veriacimi, ktorí poznajú jej kultúru a mohli ju vzdelávať vo viere.

DOMÁCE VÄZENIE

So začiatkom jej nového života v Kristovi začali pre ňu problémy. Čoskoro sa jej matka dozvedela o jej viere a dala ju do domáceho väzenia. Ženy zo Saudskej Arábie sú obmedzované pri odchode z domu - môžu ísť von len keď ich sprevádza príbuzný. Po objavení jej vierovyznania ju Nawalina matka dlhé roky držala vnútri, v strachu, že sa stretne s inými veriacimi, ak bude mimo domu.

Stále mala svoj telefón a laptop, čo jej umožňovalo zostať v online kontakte s Kristovou Cirkvou. Pokračovala v duchovnom raste. Ale bola veľmi osamelá.

Medzitým jej rodina začala tlačiť Nawal, aby sa vydala. V Saudskej Arábii väčšinu sobášov usporiadajú rodičia. Deti sa môžu rozhodnúť, či si vezmú navrhovaných kandidátov, ale nemôžu si sami vyberať. Samozrejme, Nawalini rodičia navrhli striktne veriacich moslimských mužov na sobáš. Prvých  dvoch rozhodne odmietla, čo spôsobilo, že sa jej rodina stále viac obávala o jej budúcnosť. Nevydaná dcéra je tu považovaná za hanbu pre rodinu.

Tlak z jej izolácie sa začal prejavovať na Nawal. Bojovala s depresiou a jej viera sa zdala byť menej živá. Skupina veriacich, ktorí ju podporovali, zintenzívnila svoje modlitby za ňu, modlila sa s nimi - svojím telefónom a WhatsAppom zostala v kontakte - aby zmenila svoj život k lepšiemu a aby Pán jasne ukázal, čo pre ňu pripravil do budúcnosti.

Potom jej rodina predstavila tretieho kandidáta na manžela. Bol tiež moslim, ale menej prísny ako ostatní. Ak by si ho zobrala, mohla by opustiť dom svojich rodičov a začať odznova. Po dlhej modlitbe to Nawal prijala, dúfajúc a dôverujúc, že ​​nasleduje Božie vedenie.

TAJNÁ VIERA

Nawal je teraz vydatá s mužom, ktorý sa nemôže dozvedieť o jej viere - mohlo by ju to stáť život a jej dcéra a syn by vyrastali bez matky. Navonok sa správa ako pravá moslimka, ktorá vykonáva päťkrát denne moslimské modlitbové rituály - aspoň keď sú okolo nej ľudia. Ale vo svojom srdci sa stále modlí k Ježišovi a žiada ho, aby jej dal silu na vytrvanie vo viere.

V deň svadby sa začala báť, že je na nej viditeľná jej skutočná viera. Mala pocit, že sa musí rozlúčiť s veriacimi, ktorí s ňou stále komunikovali prostredníctvom sociálnych médií. Jej posledná správa bola: "Vymažem vaše kontaktné informácie, už nemôžem reagovať kvôli vlastnej bezpečnosti. Ale prosím vedzte, že budem čítať, čo mi pošlete. "

Na nejaký čas to bol jediný spôsob, ako sa spájala s cirkevnou rodinou. Každú chvíľu dostala správu z neznámeho čísla, kde bolo neutrálne posolstvo povzbudenia. Vedela, že sa za ňu modlia. Keď mohla, odpovedala tým istým neutrálnym spôsobom.

Ale pred niekoľkými mesiacmi našla bezpečný spôsob, ako osloviť iných veriacich a požiadať o modlitbu. Porodila syna, ale bolo to s  komplikáciami a on potreboval ďalšiu starostlivosť. Odvtedy sa jeho zdravie zlepšilo - stále však existujú určité obavy. Je však doma a nevyžaduje žiadne ďalšie lieky. Ona stále žiada o modlitbu za svoju rodinu.

Zdroj: Open Doors

Foto: Štefan Patrik Kováč