Blogy

« Späť

TRI PRÍBEHY ZÁZRAČNÉHO UZDRAVENIA V INDII

TRI PRÍBEHY ZÁZRAČNÉHO UZDRAVENIA V INDII

Boh používa zázračné uzdravenia, aby priviedol ľudí ku kresťanskej viere v Indii, chvála Pánu! V evanjeliách čítame o veľa príkladoch, kde Ježiš uzdravoval. On stále požehnáva ľudí rovnakým spôsobom. Tu sú tri príbehy zázračných uzdravení z Indie, ktoré viedli k viere v Krista.

Je úžasné, že sa Raman, Raj a Meeta * stali veriacimi - ale pre nich a pre milióny indických kresťanov ako sú oni, príbeh nekončí. India je číslo 10 na Svetovom zozname najviac prenasledovaných kresťanov v roku 2019 a zákony proti konverzii sa stávajú bežnejšími - zákony, ktoré sa často používajú ako ospravedlnenie za obťažovanie alebo útoky na kresťanov. Nová viera týchto veriacich spôsobuje, že sú často cieľom prenasledovania - potrebujú vašu podporu a modlitby, aby pomohli posilniť ich vieru.

UZDRAVIL SA DVAKRÁT: RAMANOV PRÍBEH

Keď mal deväť, Raman ochorel. Jeho choroba ho oslabila a on často odpadával - a to ho viedlo k pochybnostiam, či niektorý z hinduistických bohov, v ktorých jeho rodina verila, skutočne existoval: „V tom čase som si bol istý, že boh neexistuje. Ak by to tak bolo, prečo som musel takto trpieť? “ 

 

V tomto čase, hovorí, začal vnímať diabolské hlasy. Šepkali mu temné myšlienky a vyzývali ho, aby vykonal hrozné činy, napríklad útočil na iných a dokonca sa zabil. Bol nebezpečný pre seba i ostatných, a tak dedinčania radili jeho matke, aby ho spútala. Raman bol spútaný niekoľko mesiacov. Nikto nevedel, ako mu z toho pomôcť.

Nakoniec Ramanovej matke odporučili, aby ho vzala do kostola. Urobila to a kresťania sa za neho modlili. Do mesiaca, chvála Pánu, bol Raman úplne uzdravený! Jeho matka a sestra sa obrátili z hinduizmu na kresťanstvo - ale Raman nemal záujem stať sa kresťanom.

O sedem rokov neskôr mal Raman hroznú nehodu. Pri jazde motorkou bol zachytený nákladným autom a ťažko zranený – bol dokonca blízko smrti. Spolu s mnohými členmi spoločenstva sa za neho modlil aj kňaz z kostola. 

Po troch týždňoch bol už Raman schopný prejsť s barlami. Zatiaľ čo iní chválili Boha, Raman bol nespokojný: „Vyzeral som hrozne, mal som na tvári jazvy a musel som chodiť s barlami. Vôbec som sa necítil šťastný. Povedal som svojej mame: „Ak ma Boh skutočne uzdravil, potom chcem chodiť bez tých bariel.“

Modlila sa s ním niekoľko dní.

„Do týždňa sa mi všetka sila vrátila do nôh. To bol okamih, keď som si uvedomil, že ma Ježiš uzdravil. “

Raman začal nasledovať Ježiša a neskôr sa stal dokonca duchovným. Čím viac však jeho cirkevné spoločenstvo rástlo, tým tvrdšie bol prenasledovaný hinduistickými extrémistami, ktorí ho obvinili z nasledovania „cudzieho“ Boha. On a jeho manželka boli zrazení z bicykla a ona potratila svoje nenarodené dieťa. Extrémisti zapálili jeho kostol, keď bol vo vnútri a Raman bol zranený.

Napriek tomu všetkému Raman naďalej slúžil svojmu spoločenstvu a je odhodlaný rozšíriť ho do 100 dedín, ktoré sú neďaleko jeho mesta. Vaše modlitby a podpora môžu pomôcť posilniť duchovných ako je napríklad Raman.

 

„SKUTOČNOU RADOSŤOU JE JEŽIŠ“: RAJOV PRÍBEH

Ďalší konvertita ku kresťanstvu Raj začal svoju cestu k novej viere, keď bola jeho matka zázračne uzdravená.

Raj mal 16 rokov, keď zomrel jeho otec. On a jeho matka boli veľmi chudobní. Okrem týchto problémov mala jeho matka  bolesti z artritídy. Napriek tomu, že Raj bol veľmi skeptický, že to bude fungovať, požiadal miestneho duchovného, aby sa pomodlil za jeho matku. 

„Všetko, čo som vedel o modlitbe bolo len, že ak sa bude modliť veľa ľudí, budú si za to účtovať,“ povedal Raj. 

Keď však prišiel kňaz a modlil sa, nepýtal si peniaze. Na prekvapenie všetkých sa Rajova matka začala zotavovať z ochromujúcej artritídy. V tú noc bola rodina pozvaná do kostola. Kňaz dal Rajovi Nový zákon na prečítanie a do mesiaca boli Raj, jeho matka a jeho bratia pokrstení!

 

"Naša viera rástla a je skutočne silná," povedal Raj. „Keď sme sa stali kresťanmi, videli sme, že sa naše životy zmenili. Je to niečo vnútorné. Skutočná radosť je v Ježišovi, v Ňom nájdem pokoj. “

Ostatní príbuzní kedysi Raja obvinili rodinu z konverzie na kresťanstvo za peniaze. Teraz, keď sú chorí, navštevujú Raja a jeho rodinu a prosia o modlitby za uzdravenie.

MODLITBA A PRENASLEDOVANIE: MEETIN PRÍBEH

Meeta mala iba päť rokov, keď jej bola diagnostikovaná rovnaká duševná choroba, ktorá spôsobila trvalú hospitalizáciu jej matky. Meeta nemohla získať vzdelanie, pretože personál v miestnej škole ju považoval za nebezpečnú pre ostatné deti a neprijali ju na školu. 

Jej otec sa zúfalo snažil nájsť riešenie - a niekto navrhol, aby požiadal kresťanského kňaza, aby sa modlil za jeho manželku a dcéru. On to urobil. Na prekvapenie všetkých boli Meeta a jej matka po účasti na modlitbách úplne uzdravené! Vďaka ti, Bože!

 

Meeta si spomína: „Aj keď som bola veľmi malá, stále si pamätám strašný pocit, keď som bola chorá. Ježiš ma z toho uzdravil. Za nás všetkých dal svoj život. Ja som dnes nažive a zdravá kvôli nemu. “

Po zázračnom uzdravení mnohí ľudia v ich okolí začali navštevovať rodinu, aby sa modlili. Meetinin rodičia sa modlili za všetkých v mene Ježiša a nakoniec si založili domáce cirkevné spoločenstvo vo svojom vlastnom dome. Začalo to z mála, ale rýchlo rástlo. Čoskoro sa zhromažďovalo spoločenstvo viac ako 500 ľudí. 

Kvôli tomuto rastu prišlo prenasledovanie. Meeta tvrdí, že jej otec bol niekoľkokrát napadnutý, ale nikdy sa nevzdal svojej viery. Dokážete stáť za kresťanmi ako Meeta a jej otec?

Open Doors v spolupráci s miestnymi cirkvami posilňuje indickú cirkev prostredníctvom poskytovania pomoci v núdzi, odbornej prípravy, Biblií a právnych seminárov.

 

Drahý Bože, ďakujem, že si vykonal tieto úžasné zázraky v živote Ramana, Rajovej matky a Meety a priviedol ich k viere. Modlíme sa, aby sa naďalej posilňovala viera veriacich v Indii a kresťania boli ochránení  pred násilím a prenasledovaním pre svoju vieru. Amen.

* Mená boli zmenené z bezpečnostných dôvodov

 

Zdroj:  Open Doors

Foto: :  Open Doors