« Späť

Modlime sa za odstránenie hriešnych emócií z našich duší

Diabol nás ovláda pomocou hriešnych emócií (pocit krivdy, hnev, pýcha, pocit poníženia, hriešne túžby atď.) Ak sa budeme modliť za ich odstránenie v našich dušiach, začneme meniť svet k lepšiemu.

Ľudia dvetisíc rokov počúvajú v kostoloch a na náboženských stretnutiach príbehy zo Svätej Biblie. Farári a kňazi rozprávajú tieto príbehy, aby vysvetlili ľuďom, ako sa má správne žiť kresťanský život. Čo všetko máme robiť alebo nerobiť, aby sme sa v Súdny deň nedostali do Božej nemilosti a do pekla.

Predpokladajme, že ľudia tieto príbehy pozorne počúvajú a takisto aj pochopia cez vysvetlenia farárov, čo nám Boh cez ústa Ježiša Krista a cez Svätú Bibliu zvestoval, aby sme správne žili kresťanský život. Potom tu naskytá otázka, prečo sa ľudia stále hádajú, ponižujú sa, kričia jeden na druhého, závidia si a ďalej robia hriešne veci. Neboja sa pekla? Neboja sa Božieho súdu?

Dôvodom, prečo žijeme vo svete hriechu je možno to, že na jednej strane môžeme prejavovať svoje emócie, ak sú pekné, príjemné, plné lásky, ale na druhej strane, ak sú tie naše emócie zlé, nepríjemné, škaredé, hnusné, ale aj napriek tomu ľudské (prežívame ich my ľudia), musíme ich nielenže vedieť ovládať, ale aj meniť na dobré. Hovorí sa, že nie sme zvieratá, a mali by sme vedieť ovládať emócie, no neviem, prečo potom štekáme jeden na druhého ako psy, keď sa hádame? A nech hocikto skúsi zmeniť pocit krivdy voči blížnemu na pocit lásky k blížnemu len tak, lusknutím prsta. Myslím si, že to hneď nedokáže nikto, a preto ľudia páchajú hriechy.

Keď nám farári a kňazi vysvetľujú, že treba nahradiť hnev, pocit krivdy, pocit menejcennosti, závisť božou láskou, sú už blízko riešenia problému ako nerobiť hriech. Síce tieto prejavy zmeny pocitov vyzerajú pokrytecky ( napr. keď ideme do kostola len preto , aby nás ľudia neodsudzovali) a niekedy až afektovo ( keď prežívame intenzívny pocit hnevu a treba sa nám usmievať na cudzích ľudí, aby nás neohovárali), ale cieľ zamerať sa na ľudské emócie a niečo s nimi robiť je správny. A možno cirkvi za celý čas jej existencie uniklo, či diabol nás ovláda práve cez takéto zlé hriešne pocity.  

Všetky tieto spôsoby, ako sa človek správa, ako nás ovládajú emócie, ako ich nevieme hneď zmeniť na lepšie nás dovedú k jedinej zásadnej myšlienke:

Zlé hriešne emócie sa nedajú v krátkom momente zmeniť, ale možno ich rýchlo odstrániť a tým vytvoriť priestor pre  krásne pocity božej lásky.

Ako odstrániť zlé emócie? Modlením. Treba sa modliť, aby nás pán Boh zbavil pocitu krivdy, pocitu závisti, ale aj hriešnej túžby. Tým stratí diabol možnosť, aby nás ovládal. Farári by sa mali v príbehoch z Biblie zamerať nie na dôsledok ľudského konania ( teda, že ak zhrešíme, pôjdeme do pekla), ale mali by sa zamerať na predchádzanie hriešneho konania, teda na pocity , ktoré to hriešne konanie spôsobujú a modliť sa a vyzývať ľudí, aby sa modlili za odstránenie týchto hriešnych pocitov, ktoré nás ľudí vedú k hriešnemu konaniu.    

Skúste sa modliť pri každej príležitosti za to, aby ste prestali mať zlý pocit (hnev, krivda, pýcha, závisť, poníženie, hriešna túžba), ktorý práve prežívate alebo ste v poslednom čase prežívali a uvidíte, že sa Vám svet rozjasní, budete prežívať vrúcnejšie a krajšie vzťahy, a sami začnete meniť svet k lepšiemu.

Pritom Vám môže pomôcť kniha Jak žít, ktorú napísal autor  Peter Member. Tu je odkaz na torý treba kliknúť: https://play.google.com/store/books/details?id=iHh7DwAAQBAJ

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Veľkou pomocou k prekonaniu zlých emócií je napríklad dobroprajnosť, alebo modlitba za tých, ktorí mi nepríjemnosť spôsobili. Vtedy platí:,, Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo." ( Mt 5,7 ) Skutkami milosrdenstva podľa učenia Cirkvi sú aj: ,,Za živých a mŕtvych sa modliť." , ,,Ubližujúcim odpúšťať." a ,,Krivdu trpezlivo znášať." Nie je to zbytočné, lebo platí aj :,, Blahoslavený muž, ktorý vydrží skúšku, lebo keď sa osvedčí, dostane veniec života, ktorý Boh prisľúbil tým, čo ho milujú." ( Jk 1,12 ) Smelo do toho!!!
Odoslané 5.4.2019 18:53.

Celý profil

Peter patrí aj do:

Priatelia

augusta 11
Peter Bálint napísal nový príspevok, blog Ale zbav nás zlého....
0:23
apríla 7
Miroslav Priecel komentoval príspevok od autora Peter Bálint, blog Aj ja som mal problém odpustiť jednej blízkej osob....
22:57
Peter Bálint napísal nový príspevok, blog Ako odpúšťať.
13:11
apríla 5
Miroslav Priecel komentoval príspevok od autora Peter Bálint, blog Veľkou pomocou k prekonaniu zlých emócií je naprík....
18:53
apríla 1
Peter Bálint napísal nový príspevok, blog Modlime sa za odstránenie hriešnych emócií z našich duší.
22:21
decembra 21
Peter Bálint komentoval príspevok od autora Vlastislav Beňa, blog Pozdravujem Ťa čítal som ebook od autora Peter Me..., v MPKS.
22:52
októbra 9
Daniel Ruščák komentoval príspevok od autora Peter Bálint, blog http://modlitba.sk/?p=10753....
16:41
októbra 8
Peter Bálint napísal nový príspevok, blog Prečo ľudia umierajú hriešni.
20:59
Odoberať aktivity Peter Bálint. (Otvorí sa v novom okne)