« Späť

Najdôležitejší moment našej viery

V momente, keď sa nám nedarí alebo sa nám krivdí, či nás niekto kritizuje, máme dve možnosti, ktoré nám ovplyvňujú náš život: buď sa necháme riadiť tým, že zlo plodí zlo alebo budeme silní vo viere a budeme sa riadiť oným biblickým: Kto do Teba kameňom, ty doňho chlebom

Najdôležitejší moment našej viery je ten, keď cítime krivdu, niekto nás kritizuje alebo sa nám niečo nedarí. Vtedy máme na výber dve možnosti. Buď sa necháme ovládať pocitom krivdy, poníženosti  a začneme sa hnevať, začneme hľadať nepriateľa a bojovať proti nemu, čo je vôľa diabla a my začneme páchať hriech alebo sa budeme modliť k Bohu, a prosiť Ho, aby nás zbavil pocitu krivdy, poníženia a hnevu, aby zlo neplodilo zlo a my aby sme nehrešili.

Dá sa povedať, že nikto z nás si tento moment neuvedomuje, lebo mať pocit hoci aj krivdy alebo poníženia, či hnevu je prirodzené a všetci sa vyberieme cestou boja proti nepriateľovi a zavoláme si na pomoc Boha. Nebojuje už len ten kto je zlomený, zdeprimovaný a nešťastný bez nádeje.

Nikto si neuvedomuje, že moment viery je posunutý o chvíľu skôr, keď ešte nenastúpi hnev alebo je veľmi slabý a dá sa ovládať, keď nám ešte náš Pán vie pomôcť uhasiť hnev a iné zlé pocity, aby sme sa vyhli hriechu. Práve vtedy, keď rozmýšľame o tom  ako sa nám krivdí, alebo ako nás niekto kritizuje a ponižuje, keď ešte nenastúpi hnev, alebo aj keď nastúpi, nesmieme skočiť na lep diablovi a musíme prosiť nášho Pána, aby nás zbavil pocitu krivdy a poníženia a všetkého zlého, čo cítime. Všetci si zamieňame nepriateľov a ľudí, čo nám ubližujú za diabla a tasíme meče do boja proti ľuďom (diablovi) v mene Boha. A diabol sa len smeje ako nás oklamal, lebo konflikt a svár medzi ľuďmi je jeho ciel.

Nemýľme si to. Diabol nie je človek, ktorý nám ubližuje, diabol nás ovláda cez pocit krivdy, poníženia, hnevu a iných zlých pocitov, aby sme tiahli do boja proti inému človeku, ktorý nám ubližuje len preto, že má tie isté zlé pocity, ktorými ho diabol ovláda. A my sme tí silní vo viere, ktorí zastavíme tento bludný začarovaný kruh zla.

Ak sa dokážeme  pomocou nášho Pána zbaviť hlavne pocitov krivdy a poníženia, diabol nebude mať možnosť, aby nás zmanipuloval na boj proti vlastnému bratovi, sestre alebo žene a mužovi a my budeme šťastní. Veď to je cieľom našej viery.


Celý profil

Peter patrí aj do:

Priatelia

decembra 2
Peter Bálint napísal nový príspevok, blog Proste a bude Vám dané.
13:04
novembra 28
Peter Bálint napísal nový príspevok, blog Prečo sa stále hádame?.
17:13
novembra 13
Peter Bálint napísal nový príspevok, blog Buďme v neustálom spojení s Bohom.
12:20
februára 6
Peter Bálint napísal nový príspevok, blog Ako bojovať proti diablovi.
0:34
septembra 6
Peter Bálint napísal nový príspevok, blog Krivda.
11:07
novembra 10
Peter Bálint napísal nový príspevok, blog Najdôležitejší moment našej viery.
11:22
októbra 22
Peter Bálint napísal nový príspevok, blog Sme silní veriaci?.
23:23
augusta 11
Peter Bálint napísal nový príspevok, blog Ale zbav nás zlého....
0:23
apríla 7
Miroslav Priecel komentoval príspevok od autora Peter Bálint, blog Aj ja som mal problém odpustiť jednej blízkej osob....
22:57
Peter Bálint napísal nový príspevok, blog Ako odpúšťať.
13:11
Odoberať aktivity Peter Bálint. (Otvorí sa v novom okne)