Blog

Škola chvál s Riekou života

Naše pozvanie na ďalšie stretnute školy chvál prijali hostia z Rieky života. Už 20 rokov slúžia vedením modlitby chvál v Podolínci a ich služba prináša veľké požehnanie.
Čítaj ďalej o Škola chvál s Riekou života »

Divadlo "pokúšanie na púšti"

Katolícky kňaz Pavol Tondra a madí z Podsádku zahrali divadlo inšpirované evanjeliom o Ježišovom víťazstve nad pokošiteľom. (Lk 4, 2-13)
Čítaj ďalej o Divadlo "pokúšanie na púšti" »

Chvály s vyučovaním o obrátení

19. februára 2012 nás Pán zhromaždil, aby mám udelil svoju milosť a aby nás cez svoje Slovo viedol. Prežili sme čas naplnený oslavou živého Boha a veríme, že Boh sa teší z nás, keď žijeme obrátení k nemu.   Môžete si vypočuť vyučovanie na tému obrátenie. Kazateľ: Štefan Hrbček. Môžete si vypočuť piesne, ktorými chválime Pána a oslavujeme jeho sväté meno: ...
Čítaj ďalej o Chvály s vyučovaním o obrátení »

Škola chvál s Marianom Lipovským

formácia služobníkov na modlitbe chvál
Čítaj ďalej o Škola chvál s Marianom Lipovským »

Karneval

Detský karneval v Krížovej Vsi
Čítaj ďalej o Karneval »

Chvály s pátrom Michalom Zamkovským

Cez chválu a zvelebenie môžeme vstupovať do stále hlbšieho vzťahu s Bohom. Vieru nemôžeme prežívať iba zo zotrvačnosti alebo len vo vykonávaní určitých úkonov, pokiaľ naše srdce nepreteká láskou k Bohu a ľuďom.
Čítaj ďalej o Chvály s pátrom Michalom Zamkovským »

Vianoce v Krížovej Vsi

Narodenie Ježiša Krista my kresťania oslavujeme každý rok, a predsa je to vždy niečo nové. V Rómskom duchovno - spoločenskom stredisku polnočnú sv. omšu prvý krát celebroval pán farár Peter Petrek. Na ďalší deň bola slávnostná svätá liturgia narodenia Pána. Veriaci svojím počtom, ale aj slávnostným oblečením dali najavo, že Ježiš Kristus je v ich živote najhlavnejší. Po sv. omši...
Čítaj ďalej o Vianoce v Krížovej Vsi »

Chvály s vyučovaním o poslednom súde III.

Záver z cyklu vyučovaní z Božieho slova: tretia časť (záverečná) eschatológia, posledné veci
Čítaj ďalej o Chvály s vyučovaním o poslednom súde III. »

Kurz FILIP

základy kresťanského života
Čítaj ďalej o Kurz FILIP »

Chvály s vyučovaním o poslednom súde

Pán nám minulú nedeľu doprial čas milosti a jeho prítomnosti počas modlitby chvál. Modlitbou a piesňami sme uctievali milujúceho Boha OTCA, oslavovali sme Ježiša Krista, ktorý nás spasil a vzývali sme Ducha Svätého - Tešiteľa a Radcu.      Môžeš si vypočuť vyučovanie o poslednom súde. (Róbert Neupauer)    
Čítaj ďalej o Chvály s vyučovaním o poslednom súde »

Godzone 2011

Prekonané očakávania - silný zážitok - povzbudenie - LIPANY
Čítaj ďalej o Godzone 2011 »

Vzácny hosť Tom Edwords v našom stredisku

Tom Edvords a dva manželské páry z jeho evanjelizačného tímu prišli slúžiť k nám do Rómskeho duchovno-spoločenského strediska v Krížovej Vsi.
Čítaj ďalej o Vzácny hosť Tom Edwords v našom stredisku »

Chvály s vyučovaním

Katolícka náuka o vzkriesení tela - 1. časť
Čítaj ďalej o Chvály s vyučovaním »

Evanjelizácia

Na pozvanie kňaza Janka Piataka sme opať zavítali do Veľkej Lomnice . Okrem kapely Jekh drom na túto evanjelizáciu prišli aj muži, ktorí vynikajú vernosťou Bohu a obetavou službou. Slovo povzbudenia prítomným povedal Róbert Neupauer . Z Božieho slova ohlásil božiu vôľu pre náš jazyk - že budeme súdení z každého prázdneho slova, a apoštol Jakub tiež hovorí o používaní jazyka - že...
Čítaj ďalej o Evanjelizácia »

Odpustová slávnosť povýšenia sv. kríža

Nedeľa 18. septembra bola pre naše rómske duchovno-spoločenské stredisko významná. Bola časom milosti pre mnohých. Slávnostnou liturgiou sme poďakovali za dielo spásy, ktoré raz a navždy vykonal Ježiš Kristus na dreve kríža. Kríž sa od tejto chíle stal znamením, na ktoré sa s vierou pozeráme. A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka. (Jn, 3,14)...
Čítaj ďalej o Odpustová slávnosť povýšenia sv. kríža »

Gaboltov 2011

Už je tradíciou, že sa zúčastňujeme púte rómov do Gaboltova. Tento rok  sme sa tejto púte my z Krížovej Vsi zúčatnili v hojnom počte - šli sme na 3 autobusoch. Aj z iných farností prišlo akosi viac pútnikov ako obyčajne. Krásne počasie som vnímal ako blahosklonný Boží úsmev, ktorým obdaroval svoje deti, ktoré ho chvália a vzdávajú mu poklonu. Z programu ma oslovila...
Čítaj ďalej o Gaboltov 2011 »

Boh nenadŕža nikomu

Boh nenadŕža nikomu, ale v každom národe mu je milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo. (Sk 10, 34, 35)   Som veľmi rád, že môžem byť svedkom a môžem na vlastné oči vidieť, čo Boh koná v rómskom národe. Ako hlásané slovo evanjelia mení ľudské životy, ako sa mnohí vydávajú na "cestu spravodlivosti", ako rómovia prijímajú Božiu milosť. ...
Čítaj ďalej o Boh nenadŕža nikomu »

Boh premieňa srdcia a tvorí jeden ľud

Takto by som nazval ovocie festivalu, ktorý sa uskutočnil 4. júna v Rómskom duchovno - spoločenskom stredisku v Krížovej Vsi. Motto festivalu bolo: " Všetko čo dýcha nech chváli Pána! " Každá pieseň bola na jeho oslavu. Ľudia zažívali Božiu prítomnosť, prijímali Božie slovo. Kňaz Ján Piatak, Glória Gray - katolícka laická misionárka z Bostonu (USA) a Igor Čikoš - rómsky kňaz zvestovali...
Čítaj ďalej o Boh premieňa srdcia a tvorí jeden ľud »

Jude Antoine v Krížovej VSi

V utorok 5. apríla 2011 navštívil našu farnosť a zvlášť pastoračné centrum v Krížovej Vsi katolícky evanjelizátor Jude antoine. Pri svätej omši, ktorú celebroval vdp. Martin Tondra sme sa stretli so živým Kristom a Božom Slove a v Eucharistií. Po svätej omši sme piesňani a modlitbou vzdávali úctu a oslavu Bohu. Bol to krásny čas, ktorý sme prežili v Božej prítomnosti.   Audio...
Čítaj ďalej o Jude Antoine v Krížovej VSi »

Niekoľko požehnaných akcií za nami (text, AUDIO, FOTO)

Už dlho tu nepribudol nový príspevok tak som sa rozhodol, že a s vami podelím s radostnými udalosťami, ktorých môžem byť svedkom.   Asi 80 ľudí sa zúčastnilo trojmesačnej duchovnej obnovy, ktorá prebehla skrátenou formou neokatechumenátu. Mali sme pravidelné vyučovania a skrutíniá. Mnohí zúčastnení nemali ani potuchy o tom, ako sa dá uvedomelo prežívať viera, aké je bohatstvo...
Čítaj ďalej o Niekoľko požehnaných akcií za nami (text, AUDIO, FOTO) »

Rómsky ping-pongový turnaj

28.2.2011 si rómovia zorganizovali pingpongový turnaj. 12 mladých mužov, ktorí pravidelne trénujú sa zišli, aby si zmerali sily a šikovnosť. Bol som milo prekvapený a povzbudený úrovňou hry, disciplínou a vzájomným rešpektom.   Diplom za 1. miesto a víťazný pohár si domov odniesol Matúš Horváth. Víťazovi srdečne gratulujem, samozrejme že aj tým, čo obsadli 2. a 3. miesto. . ...
Čítaj ďalej o Rómsky ping-pongový turnaj »

Rómsky ples

Možno len obyčajný ples a predsa niečím výnimočný. Poznám rómske zábavy a keď som o svojich zážitkoch rozprával rodičom a súrodencom, alebo známym, všetci pozorne počúvali. O pikošky a rôzne extrémy nebolo núdza.  Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!  Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko. (Flp 4, 4 - 6) Tento ples začínal...
Čítaj ďalej o Rómsky ples »

Vianočná radosť v rómskej osade v Krížovej Vsi

Jasličková hra Vianoce sú sviatky pre všetkých, ale tak osobitnejšie ich vnímajú deti. Ich žiarivé očká pod stromčekom, keď rozbaľujú darčeky, alebo azda aj plač...... Aj deti radi venujú to málo, čo vedia a vykúzlia úsmev na tvárach dospelých. Koľkých z vás už potešila kresba, ktorú dávajú z tak úprimného a milujúceho srdca, ako to najcennejšie, čo majú. A jeden osobitný dar...
Čítaj ďalej o Vianočná radosť v rómskej osade v Krížovej Vsi »

Ježiš prítomný na chválach

Keď som rozmýšľal, ako nazvať tento príspevok, napadlo mi, že ho nazvem "Chvály s hosťom Jude Antoinom" . Ale v zápätí som tento nápad zavrhol. Pripadalo mi to také obmedzené vyzdvihovať prítomnosť nejakého človeka, hoci prišiel z niekoľko tisíc kilometrovej diaľky. Chcem, aby aj názov vyjadroval to podstatné. Na chválach v Krížovej Vsi bol, je a verím že aj vždy bude na prvom mieste TEN,...
Čítaj ďalej o Ježiš prítomný na chválach »

Glória v Krížovej Vsi

Návšteva Glórie Gray V čase od 23.10.2010 do 27.10.2010 bola medzi nami naša sestra Glória z USA. Jej návšteva znamenala pre nás veľké požehnanie, lebo cez jej službu sme lepšie pochopili biblické chápanie ZMLUVY aj čo znamená pre nás život zmluvy. Tieto prednášky boli adresované iba pre ľudí, ktorí slúžia v Krížovej Vsi a vedú spoločenstvá. V utorok 26.10.2010 boli v...
Čítaj ďalej o Glória v Krížovej Vsi »
Ukazujem 61 - 85 z 85 výsledkov.
Položiek na stránku 60
z 2