Článok

Dňa 19.11.2011 sa na Piaristickej spojenej škole v Prievidzi konala oblastná konferencia Robiť ťažké veci,ktorej sa zúčastnilo asi 90 mladých ľudí zo širokého okolia. Hlavným speakerom bol Peter Broz. Na workshopoch zazneli zaujímavé návrhy aktivít, do ktorých sa mladí môžu zapojiť, či už pri pomoci miestnej charite alebo pri organizovaní rôznych benefičných a evanjelizačných podujatí. Celé podujatie sprevádzala worshipova kapela Godknows.