Dňa 8.10.2011 sa v Univerzitnom pastoračnom centre KÚ v Ružomberku uskutočnil seminár "Robiť ťažké veci". Stretlo sa tam viac ako 130 ľudí, ktorí sa rozhodli, že chcú robiť ťažaké veci. Niečo sme si o tom povedali, rečníkom bol Ján Buc. No a potom sme sa rozdelili do rôznych workshopov, v ktorých sme sa snažili či už pomôcť, alebo niečo nové vytvoriť, čo pomôže danej organizácii.