Konferencia Robiť ťažké veci: NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Koľko ľudí je treba, aby sa začali diať zmeny? Novomešťania poňali túto výzvu
celkom vážne a prišli hneď stodvadsiati. Presne tak. Okolo 120 ľudí sa rozhodlo zmeniť to podstatné vo svojom živote a hlavne poraziť svojho dlhoročného spojenca, ktorým bola lenivosť.
 
Prievidzské spoločenstvo PIAR sem zavítalo už druhýkrát a spolu s kapelou Godknows rozprúdila ten správny zmätok. Hudba, prednášky, workshopy a samozrejme nezvyčajná autogramiáda. Týmito slovami by sa dal charakterizovať ten dobre zorganizovaný chaos, ktorý nastal hneď ako opadol prvý ostych a obavy. Nápady, ktoré vychádzali z úst účastníkov by vás mnohokrát nenapadli ani keby vám ich niekto napísal na čelo. Či už budú srdcia účastníkov dostatočne horľavé, aby sa nechali dobrovoľne podpáliť pre túto vec, je už na nich. Na druhej strane, s Božou pomocou bude horieť aj to nehorľavé...