Položky so značkou juvenílna justícia .

Stop "Juvenílnej justícii" - odkiaľ vietor fúka

Aktuálne je na Slovensku šíria správy týkajúce sa tzv. Juvenílnej justície. Systém ochrany detí v mnohých krajinách zlyháva a potrebné o tom diskutovať aj na Slovensku. Avšak, vypočul som si reláciu na slobodnom vysielači, kde prekvapila prítomnosť dvoch ľudí, ktorí sa predstavili ako rímsko-katolícky kňaz, otec Michal (Martin Chlebek) a biskup byzantského katolíckeho patriarchátu, otec Timotej (Patrik Sojka).
Čítaj ďalej o Stop "Juvenílnej justícii" - odkiaľ vietor fúka »
Ukazujem 1 výsledok.