« Späť

Kristus založil viditeľnú Cirkev

Za svojho pozemského putovania predložil svoju náuku, a žiadal od ľudí, aby ju prijali a podľa nej žili. Kristus sa zanedlho po svojom zmŕtvychvstaní vrátil k Otcovi. Komu teda zveril úlohu, aby v jeho diele pokračoval a jeho učenie šíril po celom svete?

Jedni mysleli, že sa o to Ježiš vôbec nepostaral, lebo bol presvedčený, že sa zanedlho vráti k súdu v svojej sláve.

Iní vravia, že Písmo sväté aj samo postačuje v tejto úlohe.

My, katolíci vieme, že Ježiš pred svojím odchodom založil viditeľnú spoločnosť, Cirkev, ktorej zveril úlohu pokračovať v jeho diele až do skončenia sveta. Povedal síce, že jeho Kráľovstvo nie je z tohto sveta, ale nepovedal, že nie je na tomto svete, ba zaviazal ľudí, aby počúvali Cirkev, nemôžu počúvať Cirkev neviditeľnú.

Slovo Cirkev pochádza z gréckeho "kyriaké".

Kristus prisľúbil založenie Cirkvi, keď odpovedal na vyznanie Petrovo: "Ty si Kristus, Syn Boha živého!" (Mt16,16) :

"Blahoslavený si Peter (t.j. Skala), a na tejto skale vystavím Cirkev svoju a brány pekelné ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od Kráľovstva nebeského, a čokoľvek zviažeš na zemi, bude zviazené i na nebi, a čokoľvek rozviažeš na zemi, bude rozviazané aj na nebi" (Mt16, 17-19). Sú to tri obrazy (metafory): skala, kľúče a moc rozväzovať a zaväzovať.

Založenie Cirkvi sa nestalo naraz. Kristus pripravoval Cirkev, keď si vyvolil učeníkov, keď ich učil kázať a krstiť. Na kríži, kde vykúpil ľudstvo, akoby svojou krvou zo svojho boku utvoril Cirkev, ktorej napokon poslal aj Ducha Svätého, aby Cirkev žila ako živý organizmus a rástla vo viere, nádeji a láske.

Ježiš si vyvolil učeníkov, ktorí ho dočasne, alebo natrvalo nasledovali na jeho cestách. Z nich si vyvolil dvanástich, ktorí mali byť jeho poslami, apoštolmi. To bolo kolégium apoštolov. Evanjelisti uvádzajú katalógy apoštolov (na prvom mieste vždy Šimona - Petra a na poslednom Judáša Iškariotského).
"Zvolal svojich učeníkov, vyvolil si z nich dvanástich, ktorých nazval apoštolmi" - a nasleduje zoznamapoštolov (Lk6,13n).
Apoštoli dostali poslanie bezprostredne od Ježiša. Boli osobne neomylní a mali právomoc, jurisdikciu, všade, kamkoľvek na svojich apoštolských cestách prišli. To sú tzv. apoštolské výsady.

Cieľ Cirkvi a jej úloha bola vyznačená samým Pánom Ježišom. Cirkev pomáha a umožňuje ľuďom, aby boli spasení, čiže, aby dosiahli blaženú večnosť v nebi. Je to zrejmé z osoby Zakladateľa, Ježiša Krista, ktorý je Vykupiteľom a Spasiteľom. On chcel, aby Cirkev prenášala na ľudí svoje ovocie vykúpenia. Dielo zveril apoštolom: "Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, tak aj ja posielam vás" (Jn20,21). Dal Cirkvi všetky prostriedky, aby ľudí mohla viesť ku spáse. Kristus zostáva so svojou Cirkvou "až do skončenia sveta", teda aj s nástupcami apoštolov, s biskupmi.

(Malý teologický lexikon)

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Dakujem za povzbudenie do dnesneho dna.
Odoslané 27.8.2012 8:54.
Malý teologický lexikon? Pekné. Božie Kráľovstvo je medzi vami. Úprimne, ja som rád, že nemám len Písmo, v ktorom samozrejme, že je Pán Ježiš, lebo Ježiš je Božie Slovo a to Písmo vskutku aj je. Ale Božie Slovo prišlo v tele. A to je úžasný Boží dar a láska. My máme samotného Boha živo prítomného v tele v kostoloch. A to je Eucharistia. Najsvätejšie Telo Ježišovo, kus z jeho prebodnutého srdca, ktorým sa živíme. Toto je tajomstvo, toto je zázrak. Počas sv. omše zažívame kúsok neba na Zemi.
Odoslané 28.8.2012 21:15.
Jn 14,18-19 Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. Ešte chvíľku a svet ma už neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem a aj vy budete žiť.
Odoslané 28.8.2012 21:18.
Toto je pravda, nestačí Biblia, treba aj Cirkev a viditeľným znakom jednej Cirkvi je rímski biskup. A viditeľným "osvedčením" emoticon , že Cirkev je pravá je samotný Kristus. Ako povedal Miroslav Čonka, Kristus svoju Cirkev legitimuje cez sviatosť Jeho presvätého tela a krvi.
Odoslané 2.9.2012 7:21.
Vdaka Evicka! Ved to je sila, ake poklady v Cirkvi mame!
Odoslané 7.9.2012 14:44.

Celý profil
Ž95,1 Poďte, plesajme v Pánovi, oslavujme Boha, našu spásu.

Eva patrí aj do:

Priatelia

Štefan Hrbček
Anna Lojeková
Miroslav Priecel
Ján Pankovčin
tomáš ján kuník
Stefan Patrik Kovac
Martin Majda
Martin Lojek
októbra 21
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Rodičia, viete, čo si vaše deti kupujú na desiatu?.
15:19
mája 4
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Deti - ako plod manželskej lásky.
11:53
apríla 16
Eva Vráblováaktualizovaný blog, Súcitíme.
12:27
Eva Vráblováaktualizovaný blog, Súcitíme.
12:19
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Súcitíme.
12:13
apríla 12
Eva Vráblováaktualizovaný blog, Priatelia sú hviezdy na nebi.
17:43
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Priatelia sú hviezdy na nebi.
17:39
apríla 10
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Milujem, milujem svoj život.
17:22
apríla 8
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších....
16:42
apríla 6
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Boh, ktorý obnovuje všetko mŕtve, zničené, stratené.
12:34
Odoberať aktivity Eva Vráblová. (Otvorí sa v novom okne)