« Späť

Znamenia vašej doby

Znamenia vašej doby

Zlo vám podávajú ako dobro, hriechy ako hodnoty, prekračovanie Božích zákonov ako niečo, čo slúži rozvoju vašej anatómie a osobnej slobody.

„Milovaní synovia, strávte posledné hodiny roka, ktorý sa teraz končí, v dôvernom rozhovore so mnou. Koľké z mojich detí strávia tieto okamihy v hlučnej rozpustilosti a opíjajú sa do vôle – zabávajú sa toľkými márnosťami, často roztopašnými a protiviacimi sa Božiemu zákonu!...Naproti tomu ja vás pozývam k modlitbe, sústredeniu a vnútornému tichu, aby ste mohli nadviazať rozhovor so mnou, vašou nebeskou Matkou.

Teraz – s tou istou dôvernosťou, akú prechováva matka ku svojim malým deťom – zverujem sa vám so svojimi starosťami , obavami a hlbokými ranami môjho Nepoškvrneného Srdca a súčasne  vám pomáham  porozumieť  znameniam  vašej  doby a vysvetliť  ich. Tak môžete spolupracovať na záchrannom pláne, ktorý má Pán s vami, a ktorý chce ukončiť v dňoch, ktoré vás očakávajú:

Váš život je poznačený dôraznou požiadavkou vašej nebeskej Matky. Pozýva vás na cestu obrátenia a návratu k Bohu. Milovaní synovia, zúčastnite sa na mojich ustarostených obavách Matky, ktorá musí vidieť, že túto moju prosbu ani neprijímate, ani jej nevenujete pozornosť. A predsa vidím, že vaša jediná možnosť záchrany závisí od návratu ľudstva k Pánovi a od veľkého zápalu zachovávať jeho zákon.

 

Obráťte sa a snažte sa ísť cestou Božej milosti a lásky!

Obráťte sa a usilujte sa, aby vaše dni boli plné radosti a pokoja!

Obráťte sa a nasledujte plán Božieho milosrdenstva!

 

Koľkými znameniami vám zjavuje Pán svoju vôľu, aby ste konečne postavili zátarasy šíreniu bezbožníctva: nezhojiteľné zlo, ktoré sa šíri, násilie a nenávisť, ktoré explodujú: nešťastia, ktoré nasledujú po sebe, vojny a ohrozenia, ktoré sa množia. Učte sa rozpoznávať znamenia, ktoré vám posiela Boh v udalostiach, a prijmite jeho dôrazné výzvy na zmenu života a návrat na cestu, ktorá vás vedia k nemu.

Váš život je poznačený ustarostenou a neustálou výzvou vašej nebeskej Matky k naozajstnej viere. A predsa vidím plná zármutku, že bludy sa naďalej šíria, vyučujú a propagujú a tým sa medzi mojimi deťmi zväčšuje nebezpečenstvo straty cenného daru viery v Ježiša, a v pravdy, ktoré vám zjavil. Aký veľký je počet tých – aj medzi mojimi milovanými - , ktorí pochybujú a neveria už.

Keby ste videli mojimi očami, ako sa rozšírila táto epidémia, ktorá postihuje celú Cirkev, brzdí ju v apoštolskej aktivite, zraňuje ju a ochromuje jej vitalitu, lebo často spôsobuje, že námahy Cirkvi pri evanjelizácii zostávajú bez účinku a pôsobenia.

Váš život je poznačený mojou bolestnou obavou, že aj vás uvidím ako obete šíriaceho sa hriechu. Veď pozorujem, ako oznamovacie hromadné prostriedky všade ponúkajú mojim úbohým deťom životné skúsenosti, ktoré sa protivia Svätému Božiemu zákonu. Každý deň sa kŕmite chlebom, ktorý je otrávený zlom a napájate sa z prameňa otráveného nečistotou. Zlo vám podávajú ako dobro, hriechy ako hodnoty, prekračovanie Božích zákonov ako niečo, čo slúži rozvoju vašej anatómie a osobnej slobody. Tak sa nakoniec dospeje k tomu, že hriech vo svojom svedomí viac nepovažujete za niečo zlé. A neprávosť, nenávisť a bezbožníctvo pokrývajú zem a premieňajú ju na obrovskú púšť bez života a lásky. Zatvrdlivé odmietanie Boha a odmietanie vrátiť sa k nemu, strata pravej viery, nesmierna zloba, ktorá sa šíri a vedie k rozmnožovaniu zla a hriechu: Vidíte, to sú znamenia časov, v ktorých žijete.

Pozrite, koľkými rôznymi spôsobmi zasahujem, aby som vás priviedla na cestu návratu, dobra a viery.

Mimoriadnymi znameniami, ktoré dávam všade vo svete, svojimi posolstvami a častými zjaveniami oznamujem blízkosť veľkého dňa Pánovho.

Akú bolesť pociťuje moje Nepoškvrnené Srdce, keď vidím, že moje prosby neprijímate, dokonca otvorene odmietate a potláčate dokonca aj tí, ktorých úlohou je brať ich vážne.

Preto sa dnes zjavujem len malým, chudobným, jednoduchým, všetkým svojim malým dietkam, ktoré sú ešte ochotné počúvať ma a nasledovať. Dnes potrebujem tak, ako ešte nikdy predtým veľkú silu účinných modlitieb a pokánia.

Preto sa obraciam na vás, milovaní synovia, a pozývam vás stráviť hodiny tejto poslednej noci roka v neustálej modlitbe na kolenách.“

 

Panna Mária don Stefanovi Gobbimu

31. DECEMBER 1984, Posledná noc roka,

MKH, Kňazom, najmilším synom Panny Márie, str. 464

Imprimatur:  + František Tondra, spišský biskup

 

obrázky: internet

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Krásne...poznám tie texty, ke´d som si v tách časoch zaobstarala Modrú knihu, bol som nevýslovne šťastná...posolstvá hovoria do srdca...kto má uši počuje... Vďaka aj za úmysly modlitieb z tohoto posolstvaemoticon
Odoslané 6.9.2013 19:05.
Hľa, pred koľkými rokmi, s akým predstihom nám hovorí Panna Mária o dnešnej dobe. Pravdivo, jasne, a s akým jemným, nežným materinským jazykom. Nik z nás by to nepovedal výstižnejšie.
Gender ideológia bola našou Mamičkou prednesená už pred tridsiatimi rokmi. Jediné, čo od nás žiadala, aby sme zanechali hriech a obrátili sa k Bohu. Svet žne úrodu zlého ovocia. Nesieme následky hriešneho spôsobu života. Ona sa nebojí povedať slovo hriech. Nezaobaľuje, nezavádza, neprekrúca slovíčka. Ide jej o našu spásu. My všetci sme jej milované deti. Ako nám to má povedať ešte jasnejším spôsobom, aby sme ju konečne počúvli?
Ách, naša milovaná Mamička nás tak veľmi miluje a my sme hluchí k jej volaniam...
Odoslané 7.9.2013 11:17 ako reakcia na Mária Künzl.
Založila som a viedla pred 18-timi rokmi Spoločenstvo Mariánskeho kňazského hnutia. Osobne som sa stretla pred 16-17 rokmi s o. Gobbim, keď bol tu v Bratislave. Po smrti o.Gobbiho (8.4.2011) sa vyjadril pápež Benedikt XVI. takto - On išiel rovno do neba.
Odoslané 7.9.2013 14:56 ako reakcia na Eva Vráblová.

Celý profil
Ž95,1 Poďte, plesajme v Pánovi, oslavujme Boha, našu spásu.

Eva patrí aj do:

Priatelia

Štefan Hrbček
Eva Baranovičová
Ján Pankovčin
Anna Lojeková
Martin Lojek
Martin Majda
Miroslav Priecel
Robert Krett
júna 19
Daniel Ruščák komentoval príspevok od autora Eva Vráblová, blog Bohu vďaka!....
12:22
októbra 21
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Rodičia, viete, čo si vaše deti kupujú na desiatu?.
15:19
mája 4
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Deti - ako plod manželskej lásky.
11:53
apríla 16
Eva Vráblováaktualizovaný blog, Súcitíme.
12:27
Eva Vráblováaktualizovaný blog, Súcitíme.
12:19
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Súcitíme.
12:13
apríla 12
Eva Vráblováaktualizovaný blog, Priatelia sú hviezdy na nebi.
17:43
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Priatelia sú hviezdy na nebi.
17:39
apríla 10
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Milujem, milujem svoj život.
17:22
apríla 8
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších....
16:42
Odoberať aktivity Eva Vráblová. (Otvorí sa v novom okne)