Blog

« Späť

1. Týždeň : Pôst trpezlivosti

1. Týždeň : Pôst trpezlivosti

"Láska je trpezlivá" 1 Kor 13,4

Trpezlivosť je náročná. Znamená mať pochopenie, držať emócie na uzde a vedieť čakať. Medzi týmito tromi vecami je logický súvis- ak sa budeme snažiť pochopiť, pomôže nám to emotívne nereagovať negatívne a budeme ochotní počkať. Ak je motiváciou celého nášho konania láska- trpezlivosť nám pôjde omnoho ľahšie. Boh túži, aby naše vzťahy boli plné láskavosti, vľúdnosti a ochoty. Veľmi ho teší, keď v našich rodinách, práci, škole, priateľstvách, vládne porozumenie a úcta. Netrpezlivosť kazí vzťahy a komunikáciu. Preto je veľmi dobré zamyslieť sa tento týždeň nad konkrétnymi vecami, v ktorých nám je ťažké byť trpezlivými.

Skúsme si vypísať, pri akých ľuďoch a situáciách sa nám s trpezlivosťou nedarí. ( Možno si povieme, že to by bol veľmi dlhý zoznam :) Preto sa môžeme sústrediť na tie najčastejšie situácie a ľudí, s ktorými sme najviac.) Potom skúsme pochopiť ich správanie a podľa toho nastavíme svoju trpezlivú odpoveď. Tpezlivá odpoveď totiž nie je len ostať ticho. Niekedy máme reagovať prosbou o odpustenie, či pomoc. Niekedy sa máme zaujímať otázkou či pomocou. Aká je naša netrpezlivá odpoveď? Krik, kritika, nadávky, urážanie sa ? Musíme si to pomenovať a nestačí len povedať si- neurazím sa alebo nebudem kričať - namiesto nášho zaužívaného správania potrebujeme začať nový vzorec. Napr. nebudem kričať- napočítam do 10 a potom poprosím o to, čo som chcel, neodídem z miestnosti- ale napr. napijem sa(v tom čase sa skľudní moja reakcia) a potom napr. vyjadrím svoj pocit, že ma niečo sklamalo alebo ak je kritika opodstatnená, poprosím o prepáčenie.

Sami to nezvládneme. Vo všetkom potrebujeme Ducha Svätého, aby nás viedol a pomáhal nám. Každý deň sa môžeme pomodliť nasledujúcu modlitbu a prosiť o pomoc Ducha Svätého:

Drahý Duchu Svätý. Potrebujem Ťa. Odpusť mi, že som Ti dával v mojom živote tak málo priestoru a Ty si nemohol prinášať svoje ovocie lásky. Túžim byť naplnený Tebou a to. čo bude vychádzať z mojej mysle, srdca a úst nech je iba láska. Odpusť mi, že som netrpezlivý. Odmietam pýchu a nadradenosť a prijímam skromnosť a trpezlivosť. Odovzdávam Ti môj vzťah ku ________ . Prosím, naplň moje srdce láskou a pochopením k tomuto človeku a nauč ma reagovať láskyplne a trpezlivo. V každej situácii nech vidím príležitosť rásť v trpezlivosti a nech som plný nádeje a viery, že s Tebou je všetko možné. Amen.

Praktická aplikácia:

Vypíšte si 1 oblasť a človeka, voči ktorému neviete byť trpezlivý. (Nasledujúce týždne môžeme pripojiť ďalších ľudí.) Potom analyzujte dôvod a ako sa budete snažiť trpezlivo reagovať.

Príklad č.1: Manžel- nepomáha a namiesto toho pozerá šport. Príčina: je unavený- hľadá oddych. Ako reagovať trpezlivo: Vyslovím vďaku za to, že pracuje a zarába peniaze (bez ohľadu, že manželka to robí tiež), vyslovím uznanie, že musí byť unavený. Ak je to možné, dám mu chvíľu na oddych. Po čase ho láskavo poprosím o pomoc.

Príklad č. 2: Manžel- nepomáha a namiesto toho pozerá šport. Príčina: dlho nepracuje, stratil pracovný návyk, je lenivý. Ako reagovať trpezlivo: Poďakovať Bohu, za to, že má trpezlivosť s našimi chybami. Poprosiť Ducha Svätého o silu mať trpezlivosť s jeho chybami. Modliť sa za pomoc pre manžela pre zmenu jeho zmýšľania a milosť obrátenia sa. Skúsiť láskyplne poprosiť manžela o konkrétnu pomoc / postupne jednotlivé úkony/...

Páči sa vám táto pôstna výzva ? prepošlite ju svojim priateľom alebo zdieľajte na sociálnych sieťach.

Komentáre
[...] Pôst pre mnohých evokuje zriekanie sa jedla, zábavy a vecí, ktoré máme radi. Možno to bude znieť veľmi nezvyčajne, ale za pôstom sa skrýva niečo iné ako odriekanie a smutné pohrúženie. Zmyslom... [...] Čítať viac
Odoslané 1.3.2017 16:00.
Mama má v sebe veľa negatívnej energie....Boh mi však ukázal ako ne/ reagovať na jej útočné slová -láskou a veľkou trpezlivosťou.
Odoslané 5.3.2017 21:28.

Najnovšie články

Ako sa Boh stará

Ako sa Boh stará

Boh má rôzne spôsoby ako nás posunúť správnym smerom a urobiť v našom živote niečo veľké, na čo by sme si my nikdy netrúfli. A hoci ako vždy - je to to najlepšie, čo sa nám mohlo stať, len ťažko by sme sa dali na to prehovoriť. V tomto skutočnom príbehu si použil male 13 ročné dievčatko a jej 3 súrodencov, aby kompletne zmenil život ôsmim ďalším ľuďom vrátane ich rodičov.
Bohu dala 3 týždne

Bohu dala 3 týždne

Nie je bežné, aby ľudia kládli ultimátum Bohu, Vicky Duffy bola ale zúfalá zo svojho života v depresii a navyše - neveriaca.
Boh neopúšťa

Boh neopúšťa

Môže sa zdať, že je koniec. Všetky možnosti sme vyčerpali a už neostáva nič. Ale Boh neopúšťa nikdy a vždy má záložný záchranný plán. Záleží mu na každom z nás a aj v tých najťažších situáciách je prítomný s novou nádejou a riešením. O tom je aj svedectvo mladej ženy Ginny z Midwest USA:
Veľký týždeň: Pôst dôvery

Veľký týždeň: Pôst dôvery

„Láska všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.“ Dá sa to? Zniesť ďalšiu bolesť, sklamanie, skúšku, stratu? Veriť, keď sa zdá- a to úplne, že niet riešenia, nádeje a šance? Vydržať to, prežiť a prechádzať cez skutočné „peklo“?
5.pôstny týždeň: Pôst dobrých myšlienok

5.pôstny týždeň: Pôst dobrých myšlienok

"Láska nie je nehanebná, nerozčuľuje sa a nemyslí na zlé." Skutky začínajú v mysli.
4. pôstny týždeň: Pôst pokory

4. pôstny týždeň: Pôst pokory

"Láska sa nevypína,nevystatuje a nie je sebecká." Kor 13,4 Úprimná a skutočná láska je skromná, nenadutá, miluje a robí dobro nezištne. Samozrejme, každý z nás túži po uznaní, pekných slovách a hoci sme akokoľvek vyrovnaní a silní, kritika nás zamrzí.
3.pôstny týždeň: Pôst dobroprajnosti a boj proti závisti

3.pôstny týždeň: Pôst dobroprajnosti a boj proti závisti

"Láska nezávidí." Mnoho ľudí si myslí, že závisť sa ich netýka. Keď sa ale položí otázka v znení: "Dokážeš sa úprimne tešiť z úspechu iných?", ich presvedčenie sa rýchlo zmení.
2.pôstny týždeň: Pôst dobrotivosti

2.pôstny týždeň: Pôst dobrotivosti

Nie je nič krajšie ako mať milé srdce - srdce plné milosti, dobroty, lásky. Prvým krokom je byť trpezlivý a zdržať sa neláskavých prejavov- kritiky, negatívnych giest, mimiky, sarkazmu, irónie, neúctivých prejavov. Druhým krokom je prejaviť dobrotivosť.
Pôstna výzva lásky

Pôstna výzva lásky

Pôst pre mnohých evokuje zriekanie sa jedla, zábavy a vecí, ktoré máme radi. Možno to bude znieť veľmi nezvyčajne, ale za pôstom sa skrýva niečo iné ako odriekanie a smutné pohrúženie.
Ako zmeniť toho druhého

Ako zmeniť toho druhého

Chceme pre toho druhého len to najlepšie- či už je to priateľka, manžel, súrodenec, rodič alebo naše dieťa. Vidíme, kde potrebuje zmenu, čo robí zle a aké to má následky. A--- väčšinou aj vieme presne, čo by mal urobiť, aby sa "polepšil", zmenil a napravil. Chceme to preňho z lásky.
Os Hillman: Rozhodnutia založené na poslušnosti Bohu vs. skúsenosti a schopnosti

Os Hillman: Rozhodnutia založené na poslušnosti Bohu vs. skúsenosti a schopnosti

"Hneď, ako začujete zvuk vojnového pochodu vo vrcholcoch stromov, pohnite sa do boja." 1 Krn 14,15a
Žena a kňaz

Žena a kňaz

Medzi mojimi známymi a priateľmi sú aj kňazi. Niektorí sú mi zvlášť blízki, lebo ma podržali, pomohli mi a viedli ma, dali mi zakúsiť pochopenie a prijatie. Sú mladí, v strednom veku i staručkí. Je vzácne a krásne nájsť aj v kňazovi blízkeho priateľa, ale my ženy by sme mali pri tom mať na zreteli jednu vec.
Zvonenie na poplach vo vzťahu

Zvonenie na poplach vo vzťahu

Sú situácie, o ktorých vieme, že sú nebezpečné – tak, ako keď sa niekto hrá so zápalkami v stodole plnej suchého sena. Stačí iskrička... Aj vo vzťahoch sa potrebujeme naučiť myslieť dopredu, myslieť na následky.
Keď padá vzťah, treba ho chytať

Keď padá vzťah, treba ho chytať

Zdá sa, že vzťahy nepožívajú vysokú mienku spoločnosti... Ak by ľudia videli padať vzácnu čínsku vázu, bez váhania by sa väčšina snažila zachytiť ju. Keď vidíme, že sa rozpadá vážny vzťah či manželstvo, zvykneme sa pri tom len prizerať a čakať ako to dopadne.
Hádaj, kto sa za Teba neustále modlí

Hádaj, kto sa za Teba neustále modlí

Ak sa Ti zdá, že nemáš žiadnu oporu, nevieš na koho sa obrátiť alebo len nemáš odvahu vôbec niekoho poprosiť o pomoc- je tu niekto, kto sa za Teba modlí stále- a stále to aj bude robiť.
Suvenír, ktorý môže zmeniť život

Suvenír, ktorý môže zmeniť život

Chvála Bohu už aj Slováci môžu chodiť pravidelne na dovolenky nie "na maltu", ale skutočne si oddýchnuť a trošku spoznať svet. To nové, čo nás možno uchváti a bude fascinovať ale nemusí byť najlepšie aj vziať domov či venovať kúsok z neho blízkym.
Prečo sa žena rada do všetkého montuje

Prečo sa žena rada do všetkého montuje

Manžel montuje a ona idúc okolo nezabudne podotknúť, že možno bolo lepšie dať to o milimetrík vyššie... Zanedlho už stojí a pozerá milovanému mužíčkovi cez plece a v peknej hlavičke sa rýchlo tvorí predstava a rastie túžba len troška pridržať ten skrutkovač ... alebo ešte lepšie vyrvať mu ho z ruky a skúsiť to sama...
Uzdravenie vnútorných zranení: Princípy

Uzdravenie vnútorných zranení: Princípy

Ako sme už povedali o vnútorných zraneniach – sú to zranenia reálne a bolestivé, ku ktorým môžeme prísť na rôznych miestach od rôznych ľudí či skupín ľudí. Nie je potrebné na sebe hľadať problémy – skôr riešiť problémy, ktoré si uvedomujeme, že máme. Ak prežívame nejakú neschopnosť – Božie Slovo hovorí "Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.", preto treba jednať s negatívnymi pocitmi, ktoré nedokážeme ovládať a ničia nás.
Vnútorné zranenia nielen vo vzťahu: Princípy

Vnútorné zranenia nielen vo vzťahu: Princípy

Nejde o to, aby sme sa ľutovali, ale nikto z nás v tomto nedokonalom svete nemal dokonalé prostredie, výchovu, priateľov a zážitky, a tak sme si museli vedome či podvedome vybudovať istý spôsob ako reagovať a prežiť. Mnohokrát sme ale čo-to od života utŕžili aj pokiaľ ide o naše vnútro.