« Back

Duchovná obnova manželov

Duchovná obnova manželov

Milí priatelia, členovia Equipes Notre-Dame, dňa 6. decembra 2014 sa v kláštore sestier Redemptoristiek v Kežmarku konala celodenná duchovná obnova manželov, ktorú viedol Mons. prof. ThDr. ThBibl.Lic. Anton Tyrol, PhD., generálny vikár Spišskej diecézy. Na prednáškach sme sa oboznámili veľmi podrobne s textom Rim 7,14 - 8,39 od sv. Pavla.

Milí priatelia, členovia Equipes Notre-Dame,
dňa 6. decembra 2014 sa v kláštore sestier Redemptoristiek v Kežmarku konala celodenná duchovná obnova manželov. Program sa začal sv. omšou o 8.00 hod., ktorú celebroval Mons. prof. ThDr. ThBibl.Lic. Anton Tyrol, PhD., generálny vikár Spišskej diecézy, ktorý bol zároveň aj prednášajúci. Na prednáškach sme sa oboznámili veľmi podrobne s textom Rim 7,14 - 8,39 od sv. Pavla.
O 13h bol slávnostný obed, o 14:15 sa začala adorácia a o 15:00 prišiel Mikuláš "Jano".
Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa podielali na príprave akoukoľvek formou.